Presseinvitasjon: Samferdselsministeren til Lofoten

I forbindelse med at Samferdselsdepartementet etablerer et nasjonalt kompetansemiljø for oljevern og marint miljø, besøker samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen Lofoten og Kabelvåg tirsdag 20. februar. Statsråden vil gi en kort orientering i Kystverket Nordlands lokaler, og senterets direktør Ann-Helen Ernstsen vil fortelle om planer for senteret.

Tid: 20. februar kl. 13.45 – 14.15

Sted: Kystverket Nordlands lokaler, Finnesveien 14 i Kabelvåg

Kontaktperson for media: Senior kommunikasjonsrådgiver Kjell Brataas, mobil 45 29 97 12

Til toppen