Presseinvitasjon: Særorganutvalet leverer sin rapport

Utvalsleiar Anne Cathrine Frøstrup leverer utgreiinga til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) torsdag 18. mai.

Tid: Torsdag 18. mai 2017, kl. 15.00. Kom gjerne i god tid for registrering.
Stad: Justis- og beredskapsdepartementet, Gullhaug Torg 4 a.

Overleveringa kan sjåast direkte på nett-tv.

Nett-tv Særorganutvalet leverer sin rapport

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Utvalet, som vart nedsett av regjeringa i mai 2016, fekk i oppdrag å sjå på funksjon og kapasitet for særorgana i politiet, samt vurdere politiet sine nasjonale beredskapsressursar.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Linda Hafstad, 470 38 968

Til toppen