Presseinvitasjon: Signering av bompengeavtale

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil fredag 17. november kl. 13.40 signere den nye bompengeavtalen med Vegfinans AS som med dette blir det regionale bompengeselskapet for store deler av Østlandet.

Vegfinans AS blir dermed tredje regionale bompengeselskapet som er etablert i tråd med regjeringens bompengereform.

Fra Vegfinans vil styreleder Gunn Marit Helgesen og styrets nestleder Olav Skinnes undertegne avtalen. Samferdselsministeren undertegner på vegne av staten.

 Tid:        Fredag 17. november kl. 13.40

Sted:     Akersgata 59, R5, 9. etasje.

Kontaktperson for media: Kommunikasjonsrådgiver Kjell Brataas – 45 29 97 12.

Til toppen