Presseinvitasjon: Signering av tilleggsavtale til byvekstavtale for Osloområdet

Onsdag 1. september signerer staten, Viken fylkeskommune og kommunene Oslo, Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo en tilleggsavtale til byvekstavtalen for Osloområdet. For staten signerer samferdselsminister Knut Arild Hareide og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

For lokale parter signerer Tonje Brenna, fylkesrådsleder Viken fylkeskommune, Raymond Johansen, byrådsleder Oslo kommune, Lisbeth Hammer Krog, ordfører Bærum kommune, Jørgen Vik, ordfører Lillestrøm kommune og Hanne Opdan, ordfører Nordre Follo kommune.

Sted og tid

Signeringen finner sted 1. september på Oslo S, i øverste del av stasjonen, i området ved kafeen La Baguette. Tidspunkt kl. 1030–1130.

Påmelding

Vi ber presse melde seg på til sdinfo@sd.dep.no innen kl. 15 tirsdag 31. august. Merk e-posten "Påmelding".

Pressekontakt: Tor Livius Midtbø, Samferdselsdepartementet: 90 60 69 19