Presseinvitasjon: Statsråd Sanner til Trondheim

Mandag 10. oktober mottar kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner NOU 2016:18 – Hjertespråket i Trondheim.

Program: 

12.00 – 13.00: Lunsj med Samisk språkutvalg

13.30 – 15.00: Samisk språkutvalg overrekker utredningen med forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk.

Sted: Nidelven hotell, Trondhjemssalen 2

 

Les utfyllende program for arrangementet på norsk (pdf)

Les utfyllende program for arrangementet på nordsamisk (pdf). 

Les utfyllende program for arrangementet på sørsamisk(pdf). 

Les utfyllende program for arrangementet på lulesamisk(pdf).