Presseinvitasjon: Statsråd Sanner til Trondheim

Mandag 10. oktober mottar kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner NOU 2016:18 – Hjertespråket i Trondheim.

Program: 

12.00 – 13.00: Lunsj med Samisk språkutvalg

13.30 – 15.00: Samisk språkutvalg overrekker utredningen med forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk.

Sted: Nidelven hotell, Trondhjemssalen 2

 

Les utfyllende program for arrangementet på norsk (pdf)

Les utfyllende program for arrangementet på nordsamisk (pdf). 

Les utfyllende program for arrangementet på sørsamisk(pdf). 

Les utfyllende program for arrangementet på lulesamisk(pdf). 

Til toppen