Presseinvitasjon: Væpningsutvalet leverer si utgreiing til Justis- og beredskapsdepartementet

Utvalsleiar Anne Kari Lande Hasle leverer utgreiinga til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) onsdag 29. mars.

Utvalet, som vart nedsett av regjeringa i mai 2016, fekk i oppdrag å utgreie framtidige modellar for væpning av politiet. Utvalet har også sett på erfaringane med førebels væpning og praktiseringa av ordninga med framskoten lagring av våpen i bil.

Tid:   Onsdag 29. mars kl. 09.30

Stad: Justis- og beredskapsdepartementet, Gullhaug Torg 4 a.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Linda Hafstad, 470 38 968

Sjå overleveringa på regjeringa.no:

Nett-tv Væpningsutvalet

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

 

Til toppen