Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Pressekonferanse 10. september

Utenriksminister Børge Brendes talepunkter under pressekonferansen i Utenriksdepartementet 10. september 2015 etter ISILs offentliggjøring av kidnappingen av Ole Johan Grimsgaard-Ofstad.

ISILs offentliggjøring av kidnappingen av Ole Johan Grimsgaard-Ofstad er en ny alvorlig utvikling i saken.  

Offerets familie har i dag gitt uttrykk for den fortvilelse de føler. Det er vanskelig å forestille seg den frykten og uvissheten de har levd med i mer enn åtte måneder, og som de fortsatt lever med.

Politiet har løpende kontakt med familien, og jeg har selv snakket med dem flere ganger. Det er viktig for norske myndigheter å ivareta familien i denne krevende tiden. Dette dreier seg både om informasjon om krisestabens arbeid og om praktisk bistand.

Familien har selv gitt uttrykk for at de ikke ønsker kontakt med media og jeg vil henstille media til å respektere deres privatliv.

Krisestaben som jobber med saken har vært operativ i over åtte måneder. Vi legger ned betydelige ressurser i arbeidet. Men dette er en svært krevende sak, og ISILs offentliggjøring kan bety at arbeidet blir enda vanskeligere.

Krisestaben har hatt møter i går kveld og i dag for å diskutere videre håndtering av saken.

Basert på analyser av det bildet som i går ble publisert og den informasjonen vi har, er vår vurdering at bildet sannsynligvis er tatt den siste måneden. Vi jobber videre med det utgangspunkt at Grimsgaard-Ofstad fortsatt lever.

I tillegg til medarbeidere i Utenriksdepartementet inngår personell fra Politiets krise- og gisselforhandlertjeneste (KGF), Etterretningstjenesten, Kripos, Politiets Sikkerhetstjeneste og Politidirektoratet.

Krisestaben består av 25-30 personer.

Vi samarbeider også nært med andre land og med deres ulike tjenester. Det er blant annet hentet erfaringer fra land som har vært i lignende situasjoner.

Vi vil ikke kunne gå inn på hvilke spor det er jobbet langs og hvilke kontakter som er tatt i denne saken. Det vil kunne skade arbeidet med denne saken og eventuelle lignende saker i fremtiden.

Som det ble tydelig slått fast av statsministeren, er det uaktuelt for Norge å betale løsepenger til terrorister.

Det er nødvendig å være tydelig på dette også i vår kommunikasjon, også for å unngå økt risiko for andre norske borgere i fremtiden.

La meg igjen understreke at dette er en svært krevende sak.

Alle relevante myndigheter er involvert i arbeidet, og vi jobber med det mål å få Grimsgaard-Ofstad tilbake til Norge.

 

Til toppen