Pressekonferanse om IMFs vurdering av Norge

Mandag 26. april kl. 14:15 overleverer Det internasjonale valutafondet (IMF) sin rapport om norsk økonomi til finansminister Jan Tore Sanner (H).

Nett-tv Pressekonferanse om IMFs vurdering av Norge

Se sendingen her

Se sendingen her

En delegasjon fra IMF har hatt digitale møter med relevante myndigheter og observatører i Norge. Rapporten er en del av IMFs bilaterale overvåkning av Norge (såkalt Artikkel IV-konsultasjon). Temaer i gjennomgangen er norsk økonomi og økonomisk politikk.

Tid: Mandag 26. april kl. 14:15.

Sted: Pressekonferansen er digital.

Journalister som ønsker å delta på pressekonferansen og stille spørsmål må sende påmelding til senior kommunikasjonsrådgiver Helene Megaard, epost: hem@fin.dep.no. De vil få tilsendt lenke til pressekonferansen etter påmelding.

Pressekonferansen blir også sendt på nett-TV.