Pressekonferanse om strategien Barn som lever i fattigdom

Regjeringa og samarbeidspartia Venstre og KrF legg fram strategien Barn som lever i fattigdom onsdag 6. mai kl. 13.30.

Strategien skal bidra til å sikre ein betre kvardag for dei over 80 000 born og unge i Noreg som veks opp i fattige familiar.

Stad: FRIGO (Friluftssentret i Gamle Oslo), Ensjøveien 7, Oslo

Pressekontaktar er statssekretær Sigbjørn Aanes, telefon 928 87 886 og kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 975 30 948.

Til toppen