Vis heile kalenderen

24.03.2015

  • Pressekonferanse: Overlevering av NOU

    Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

    Adresse: Akersgata 59, Oslo

    Sted: BLD

    Skal det innførast tap av statsborgarskap der ein statsborgar opptrer sterkt til skade for statens vitale interesser eller frivillig har tenestegjort i framand militær styrke.

Til toppen