Pressekonferansen om koronasituajonen

Sted:

Invitasjon til pressekonferanse med justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Presseinvitasjon: Pressekonferanse om koronasituajonen med justisministeren og helseministeren