Presseinvitasjon: Evaluering av ID-arbeidet i utlendingsforvaltningen og politiet

Nasjonalt ID-senter har kartlagt og evaluert ID-arbeidet i politiet og utlendingsforvaltningen. I morgen overleverer leder av Nasjonalt ID-senter, Arne Isak Tveitan, en sluttrapport med anbefalinger til statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Hans J. Røsjorde (FrP).

Sluttrapporten bygger på tre delrapporter som kartlegger ID-arbeidet ved ulike deler av utlendingsforvaltningen og politiet:

  • Delrapport 1: Utenriksstasjonene og politiet ved Oslo og Agder politidistrikt
  • Delrapport 2: Politiets utlendingsenhet og Utlendingsdirektoratet
  • Delrapport 3: Østfinnmark politidistrikt og Utlendingsnemnda

Tid: Torsdag 18. desember kl. 12.00
Sted: Justis- og beredskapsdepartementet, Gullhaug Torg 4a

Pressekontakter:

Nasjonalt ID-senter: Kommunikasjonssjef: Wenche Bjørngaard, 992 07 727

Justis- og beredskapsdepartementet: Kommunikasjonsrådgiver Linda Hafstad, 470 38 968

 

Til toppen