Presseseminar om bioteknologi 16. juni

Fredag 16. juni klokken 12–14 presenterer helse- og omsorgsminister Bent Høie regjeringens stortingsmelding om evaluering av bioteknologiloven.

Da bioteknologiloven ble vedtatt i 2002, bestemte Stortinget at loven skulle evalueres etter fem år. En slik evaluering ble ikke foretatt. Regjeringen Solberg lovet å gjøre dette i sin regjeringsplattform.

  • Tid: Fredag 16. juni klokken 12-14 presenterer helse- og omsorgsminister Bent Høie stortingsmeldingen om evalueringen av bioteknologiloven.
  • Sted: Helse- og omsorgsdepartementet, Teatergata 9, Oslo.
  • Seminaret strømmes direkte på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider

På oppdrag fra Helse – og omsorgsdepartementet leverte Bioteknologirådet og Helsedirektoratet høsten 2015 hver sin evalueringsrapport som ledd i evalueringen. Bioteknologirådet har drøftet de etiske sidene ved loven og skapt debatt. Helsedirektoratet har gitt faglige oppdateringer på feltet.

Program

  • Kort presentasjon fra helse- og omsorgsminister Bent Høie.
  • Direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet og leder Kristin Halvorsen i Bioteknologirådet presenterer hovedtrekk fra sine evalueringsrapporter.
Til toppen