Pressetreff: Ny miljøteknologi i kollektivtrafikken – workshop om utslippsfrie busser 6. desember

Vi inviterer pressen til workshop med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om utslippsfrie busser. 6. desember 2016 kl. 9-12, Litteraturhuset i Oslo.

Satsingen på bedre kollektivløsninger er viktig for å gi folk flest et bedre reisetilbud. Miljø- og klimahensyn skal være tungtveiende ved valg av bussløsninger i byområdene.

Det skjer en rask utvikling for utslippsfrie busser, og nye løsninger er allerede under utprøvning. Eksempelvis testes elektriske busser ut i flere byer med gode erfaringer. Hydrogenløsninger kan bli mer aktuelle når teknologiens modenhet øker.

Mange byområder planlegger store investeringer i kollektivtrafikken. Nord-Jæren/Rogaland er et av stedene hvor det planlegges ny kollektivtrafikkløsning, og hvor ulike teknologier vurderes. Trolleybuss, batteribuss og andre utslippsfrie alternativ vurderes.

Et kjernespørsmål er hvilke utslippsfrie løsninger som kan komme på plass tidsnok til at de vil være aktuelle alternativer allerede fra 2021. Samferdselsdepartementet samler derfor ulike aktører til seminar om veien videre for bussteknologi.

Program

Kl. 09.00     Velkommen

                     Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kl. 09.10     Innlegg

 1. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, Statens vegvesen
 2. Konrad Pütz, programansvarlig transport Enova
 3. Christine Sagen Helgø, ordfører Stavanger
 4. Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører Rogaland
 5. Rolf Roverud, styreleder Kolumbus
 6. Bernt Reitan Jensen, administrerende direktør Ruter
 7. Oddmund Sylta, direktør Skyss
 8. Daniel Kvisten, seksjonsleder AtB
 9. Svenn Åge Løkken, markedsdirektør buss Volvo                   
 10. Svein Brakstad, leder bussavdelingen MAN
 11. Odd Romundstad, salgsdirektør Mercedes-Benz Buss
 12. Bjarne Jordahl, Ebusco
 13. Bernt Svensén, verksamhetsledare Green Gothenburg

Kl. 10.20     Pause med enkel lunsjservering

Kl. 10.35     Diskusjon

Moderator: Guttorm Andreasen

Kl. 11.50     Oppsummering

                     Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kl. 12.00     Arrangementet avsluttesFor påmelding og informasjon: sdinfo@sd.dep.no

Til toppen