Historisk arkiv

Pressetreff om trafikksikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Invitasjon

Samferdselsdepartementet og Justis- og politidepartementet inviterer til pressetreff om trafikksikkerhet, tirsdag 19. juli, Billingstad trafikkstasjon. (18.07.05)

Pressemelding

Nr.: 88/05
Dato: 18.07.05

Pressetreff om trafikksikkerhet

Samferdselsdepartementet og Justis- og politidepartementet inviterer til pressetreff om trafikksikkerhet

tirsdag 19. juli, klokka 1330,
Billingstad trafikkstasjon, Stasjonsveien 21, Asker,
(på strekningen E18 mellom Sandvika og Asker, avkjøring ved Nesbru - se kart nedenfor).

Samferdselsminister Torild Skogsholm og justisminister Odd Einar Dørum orienterer og svarer på spørsmål om ulykkesutviklingen i vegtrafikken og tiltak for økt trafikksikkerhet. I tillegg blir det demonstrasjon av blant annet øvelseskjøring med motorsykkel og sikring av last i personbil.

Representanter for Statens vegvesen, politiet, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, Trafikkforum, Norsk Motorcykkel Union og Motorsykkelimportørenes Forening vil også være tilstede ved pressetreffet.

For nærmere opplysninger om pressekonferansen - ta kontakt med

Informasjonssjef Ivar Torvik, Samferdselsdepartementet, 22 24 81 08 / 90 51 08 86
Informasjonssjef Kathrine Kjelland, Justis- og politidepartementet, 22 24 51 09 / 91 39 81 78

Vel møtt!

Kart: Billingstad trafikkstasjon

Til toppen