Tine Sundtoft i regnskogmøte med prins Charles

- Det er mulig å oppnå sterk og bærekraftig økonomisk vekst, og samtidig redusere klimagassutslipp betydelig, sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft i mandagens møte der prinsen av Wales hadde samlet toppolitikere, næringsliv og sivilorganisasjoner fra hele verden.

Mandag 26. januar 2015 hadde prinsen av Wales bedt en rekke politiske ledere og næringslivsledere til et møte om hvordan bekjempe avskoging. Blant de inviterte var Tine Sundtoft, klima- og miljøminister, som i sitt innlegg kom med en klar oppfordring til ulike sektorer om å jobbe sammen:

-Privat sektor må fortsette sin innsats for avskogingsfrie verdikjeder. Offentlig sektor må tilrettelegge for avskogingsfritt næringsliv. I tillegg må rike land bidra med penger for å hjelpe fattige land med omstillingen til en bærekraftig økonomi, sa Sundtoft under møtet.

Vil stanse avskoging innen 2030.
I fjor høst ble offentlig og privat sektor gjennom den såkalte New York-erklæringen enige om tiltak for å stanse avskogingen innen 2030. Under møtet i London diskuterte miljøvernministere fra både i-land og u-land og ulike selskaper hva som kan gjøres for å gjennomføre tiltakene fra New York-erklæringen.

- Det er viktig at selskaper og land nå følger opp sine forpliktelser. Og at de som foreløpig ikke har kommet med konkrete løfter, gjør det. Det er ingen tid å miste. 2015 må være året vi får til handling. Dette kan være en av våre siste - om ikke siste - muligheter til å stanse svært alvorlige klimaendringer, sa blant annet Prins Charles i sin tale. 

Mot Paris i desember.
I sitt innlegg oppfordret Sundtoft deltakerne i møtet til å jobbe for å komme med forpliktelser under de kommende klimaforhandlingene i Paris i desember, der en ny internasjonal avtale etter planen skal komme på plass.

- Paris blir tid og sted for land å komme med konkrete forpliktelser om samarbeid med skogrike utviklingsland, sa Sundtoft.

I løpet av oppholdet i London hadde Sundtoft også et bilateralt møte med Colombia som er et viktig og ambisiøst skogland.

 

Fakta om klima- og skogsatsingen:
• Å bevare regnskogen er helt nødvendig om vi skal begrense klimaendringene til maks to grader global økning
•  Siden 2007 har det norske klima- og skoginitiativet bevilget inntil 3 mrd kroner årlig til tiltak for å redusere klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland (REDD+). Brasil, Indonesia, FN og Verdensbanken er blant de fremste norske samarbeidspartnerne

 

Prinsen av Wales har gjennom mange år engasjert seg i kampen for å stanse avskoging av verdens gjenværende skoger. -  Vi må gjøre det for våre fremtidige generasjoner, sa prinsen i møtet der Tine Sundtoft og en rekke andre ministere og ledere fra privat sektor, samt sivilorganisasjoner, var representert.

Til toppen