Prinsipper for omfordeling av garantirammer i lånegarantiordningen for bedrifter

Dette innholdet er mer enn 7 måneder gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

Finansdepartementet vil som varslet 22. april foreta en omfordeling av de enkelte finansforetakenes andeler av garantirammen i lånegarantiordningen basert på faktisk bruk til og med 6. mai. Finansdepartementet har i brev til GIEK i dag orientert om hvilke prinsipper departementet vil legge til grunn for den forestående omfordelingen.

I tråd med forskriften for garantiordningen § 7 sjette ledd har Finansdepartementet samtidig justert fordelingen av garantirammen mellom enkelte finansforetak. Dette er også omtalt i brevet til GIEK.