Prinsipper for omfordeling av garantirammer i lånegarantiordningen for bedrifter

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Finansdepartementet vil som varslet 22. april foreta en omfordeling av de enkelte finansforetakenes andeler av garantirammen i lånegarantiordningen basert på faktisk bruk til og med 6. mai. Finansdepartementet har i brev til GIEK i dag orientert om hvilke prinsipper departementet vil legge til grunn for den forestående omfordelingen.

I tråd med forskriften for garantiordningen § 7 sjette ledd har Finansdepartementet samtidig justert fordelingen av garantirammen mellom enkelte finansforetak. Dette er også omtalt i brevet til GIEK.