Pris for arbeid mot vold i nære relasjoner

For andre år på rad skal Justis- og beredskapsdepartementet dele ut en pris til samarbeidsprosjekter som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Departementet ber om innspill til kandidater til prisen.

Prisen ble opprettet som en del av tiltakene i regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012, og videreføres i handlingsplanen mot vold i nære relasjoner 2014-2017 «Et liv uten vold». Prisen er en samarbeids- og samordningspris som skal tildeles «gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner».

I 2012 ble prisen tildelt Drammen kommune, Vestfold politidistrikt og Stovner politistasjon i Oslo politidistrikt.

Årets pris skal overrekkes i tilknytning til en konferanse om vold i nære relasjoner med presentasjon av gode modeller for samarbeid og samordning i november 2013.

Send oss innspill!

Justis- og beredskapsdepartementet ber om innspill til gode samarbeids- og samordningstiltak som kandidater til prisen. Forslaget må inneholde en beskrivelse av hvordan tiltaket er organisert og hvorfor tiltaket er en god kandidat til å vinne prisen.

Prisen er på 250 000 kroner. Prismidlene skal benyttes til å styrke samarbeids- og samordningstiltaket.

Det bes om innspill innen 28. oktober 2013. Innspillene sendes til postmottak@jd.dep.no, med kopi til hilde.knotten@jd.dep.no.

Les mer

 

Til toppen