Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prisdryss på NOKUTs jubileumskonferanse

På NOKUTs jubileumskonferanse i dag ble fremragende utdanning satt pris på. Norges Handelshøgskole (NHH) ble i dag tildelt Utdanningskvalitetsprisen for 2013 og tre nye sentre ble tildelt status som Sentre for fremragende utdanning (SFU).

På NOKUTs jubileumskonferanse i dag ble fremragende utdanning satt pris på. Norges Handelshøgskole (NHH) ble i dag tildelt Utdanningskvalitetsprisen for 2013 og tre nye sentre ble tildelt status som Sentre for fremragende utdanning (SFU). 

 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen åpnet NOKUT-konferansen i går. 
 - I regjeringsplattformen sier vi at Regjeringen vil satse på flere fremragende utdanningsmiljø. Målet med regjeringens utdanningspolitikk er at vi skal ha noen klare spisser, men samtidig også ha utdanninger av god kvalitet i bredden av tilbud, sa kunnskapsministeren i sin tale.

NOKUT-konferansen i dag startet med tildelingen av tre sentre for fremragende utdanning (SFU), og utdelingen av Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris. Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl stod for utdelingen.

Norges Handelshøgskole (NHH) med prosjektet Økonomi og psykologi ble tildelt Utdanningskvalitetsprisen 2013.

Status som Senter for fremragende utdanning (SFU) tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.

De tre nye sentrene er:

Norges musikkhøgskole - Centre of Excellence in Music Performance Education (CEMPE)

Universitetet i Agder - Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching (MATRIC)

Universitetet i Bergen (samarbeid mellom Institutt for biologi og program for universitetspedagogikk ved UiB, Universitetssenteret på Svalbard og Havforskningsinstituttet) - Centre for Excellence in Biology Education (BioCEED)

– Målet er at årets konferanse skal føre oss et steg videre i arbeidet med å knytte høyere utdanning og fagskoleutdanning tettere opp til arbeids- og samfunnslivet, og vice versa. Vi har fått sentrale aktører til å innlede, og vi tror og håper at de vil se nytten av å investere enda mer ressurser i dette samarbeidet, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

 

(Vinnere av Utdanningskvalitetsprisen 2013: NHH, prosjekt økonomi og psykologi.)
(Centre for Excellence in Biology Education (BioCEED) ved Universitetet i Bergen, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og Havforskningsinstituttet.)
(Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching (MatRIC) ved Universitetet i Agder)
(Centre of Excellence in Music Performance Education (CEMPE) ved Norges musikkhøgskole)
Til toppen