Prisdryss over prosjekter i Romania

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Førskoletilbud for rombarn, og vern av Europas gjenværende urskog. Til sammen 8 av 13 priser under årets samfunnsengasjements-galla i Romania gikk til prosjekter eller personer som er støttet av Norge gjennom EØS-midlene.

Alle prisvinnerne. Foto: Public Participation Gala

Public Participation-gallaen er en etablert prisutdeling i Romania. Her hedres frivillige organisasjoner og personer som skaper positive endringer i sine lokalsamfunn.

– Prisene går til personer som utviser mot og har stå på-vilje. De demonstrerer for hele Romania at det umulige kan bli mulig. At vanlige folk lykkes i å overbevise ordføreren sin eller regjeringen, har en stor effekt på folks engasjement for sine egne lokalsamfunn, sier Oana Preda, leder for ressurssenteret for aktivt medborgerskap (Ce-Re), som står bak prisene.

Organisasjon arbeider for at innbyggerne skal delta mer i offentlige beslutningsprosessen for å bidra til åpenhet, godt styresett og mer demokrati.

45 organisasjoner og enkeltpersoner var kandidater til årets 13 priser. Åtte av dem gikk altså til prosjekter og personer som er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene.

Fem av prosjektene er støttet gjennom programmet for å styrke det sivile samfunn i Romania:

Redd Barna
102 barn fra fattige og isolerte samfunn nord-øst i Romania har nå et førskoletilbud. Det startet med at en privatperson i en av landsbyene stilte deler av sitt eget hus til disposisjon som barnehage. Dermed slapp de små barna å gå lange avstander til nærmeste offentlige skole. Det er nå fem slike hus som er delvis omgjort til barnehager i området. Ordførerne i landsbyene har forpliktet seg til å støtte driften av barnehagene i ytterligere 3 år.

Stiftelsen OvidiuRo
2 av 3 fattige barn i Romania går ikke i barnehage eller førskole. Det er en direkte kobling mellom tidlig utdanning og skoleprestasjoner senere i livet. Ovidiu-stiftelsen har jobbet i mer enn 40 fattige lokalsamfunn med å oppmuntre foreldre til å sende barna i barnehage. Det har vært utfordrende helt til de begynte å tilby foreldrene matkuponger. For barn under fire år har andelen som går i barnehage/førskole økt fra 50 til over 70 prosent på fire år. Stiftelsen innså at de var avhengig av offentlig støtte dersom de skulle klare å videreføre de gode resultatene. Etter utallige møter med sentrale og lokale myndigheter, og politiske partier har OvidiuRo lyktes i å gjøre den lokale innsatsen om til et nasjonalt program for tidlig utdanning. Nå får alle vanskeligstilte familier blant annet rådgivning og økonomisk støtte på betingelse av at de sender barna sine i barnehage.

Juridisk ressurssenter (CLR)
I Romania bor flere enn 25 000 barn og voksne med psykiske utviklingshemninger på institusjon. Tilgangen til oppfølging og omsorg er begrenset. Organisasjonen CLR har satt søkelys på temaet og dokumentert forholdene på institusjonene. Det har resultert i en uavhengig overvåkingsmekanisme for å følge opp rettighetene for personer med utviklingshemninger i tråd med FNs konvensjoner.

Stopp ulovlig avskoging
To tredeler av det som er igjen av urskog i Europa finnes i Romania. Men skogen utnyttes av mange for økonomiske formål som oftest ulovlig. Stiftelsen Agent Green har lyktes i å beskytte 700 hektar med urskog sørvest i Romania fra ulovlig avskoging.

Ungdomsbevegelsen for demokrati
I Bacau (øst i Romania) er det ikke åpenhet som har preget de politiske forholdene. Lokale myndigheter har sjelden involvert innbyggerne i beslutningsprosesser. Etter en langvarig kampanje fra den rumenske bevegelsen Youth Movement for Democracy, begynte lokale myndigheter å lytte til innbyggernes behov og forslag. Det har resultert i at byen Bacau har sagt ja til å etablere fem nye bibliotekstilbud og satt i gang en utredning av mulighetene for å bygge sykkelfelt over hele byen.

I tillegg til prosjekter ble også enkeltpersoner hedret for sine bidrag. Tre av prisene gikk til personer knyttet til norskfinansierte prosjekter:

  • Ovidiu Vanghele, Senter for undersøkende journalistikk, ble kåret til Årets journalist for sitt undersøkende arbeid knyttet til rettighetene til mennesker med psykiske lidelser.
  • Georgiana Marcu fikk pris for kampanjen «Bedre kollektivtransport for innbyggerne i Pleasa», gjennomført som del av et prosjekt finansiert under EØS-midlene.
  • Kunstneren Dan Perjovschi fikk en spesialpris for hvordan han har bidratt til å sette søkelys på utfordringer i det rumenske samfunnet gjennom kunsten. Han er bidratt til en rekke norskfinansierte prosjekter i Romania.

Du finner mer om prisutdelingen på arrangementets Facebook-side.

Fakta: Støtte til sivilt samfunn i Romania

  • Norge styrker det sivile samfunn i Romania med over 36 millioner euro gjennom EØS-midlene
  • Støtten er fordelt på flere enn 400 prosjekter.
  • Temaer som dekkes inkluderer menneskerettigheter, demokrati, sosial rettferdighet og velferdstjenester.