Priv. til red.: Fiskeriminister Aspaker besøker Tromsø, Senja og Harstad 2.-3-desember

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker besøker Tromsø, Senja og Harstad mandag 2. - tirsdag 3. desember. Temaet for besøket er verdiskapning og vekst i norsk sjømatnæring.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker besøker Tromsø, Senja og Harstad mandag 2. - tirsdag 3. desember. Temaet for besøket er verdiskapning og vekst i norsk sjømatnæring.

PROGRAM: ”Verdiskapning og vekst i norsk sjømatnæring”
2.-3.desember 2013

MANDAG 2.DESEMBER

Tromsø

 Frokostmøte med Arktisk Marint Forum og Næringsforeningen i Tromsø-regionen
Fiskeriministeren innleder

Lunsjmøte med Universitetet i Tromsø
Hovedtema: Forskning og universitetets rolle for utvikling av næringsliv og økt verdiskaping.

Presentasjon: MABIT
Et næringsrettet FoU program innen marin bioteknologi i Nord-Norge.

Bedriftspresentasjoner:

”Fra Kårvikhamn til Las Vegas” Marealis”ArcticZymes 
En bedrift basert på arktisk marine ressurser” -Olav Lanes, ArcticZymes

Besøk Barents Biocentre Lab 
Forskningslaboratorium til utleie for oppstartsbedrifter

Halvors tradisjonsfisk
Presentasjon av firmaets satsing på kvalitet, produktutvikling, emballasje og design. Orientering om marked, forbrukerperspektiv og rekruttering.

Finnsnes

Omvisning i den nye Kunnskapsparken

Møte med Senja Sjømatregion (åpent)
Tema: Lønnsomhet i hvitfisknæringa.


TIRSDAG 3.DESEMBER

Harstad 

Mat av Vahl (Sjømat).

Lunsjmøte med Næringsforeningen i Harstad-regionen (lukket)
Møter aktører i fiskeri- og kystrelatert industri i regionen

Lødingen

Bedriftsbesøk Ytterstad Fiskeriselskap AS


Pressekontakt for fiskeriministeren: Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes tlf. 45 24 18 74 /e-mail: id@fkd.dep.no