Priv til red:

Forsvarsministermøte i NATO, 7.-8. juni

Forsvarsministermøtet 7.-8. juni blir det første som gjennomføres i NATOs nye hovedkvarter.
Forsvarsministermøtet 7.-8. juni blir det første som gjennomføres i NATOs nye hovedkvarter. Foto: NATO

7.-8. juni møtes NATOs forsvarsministre i Brussel. Fortsatt styrking av alliansens evne til kollektivt forsvar vil være hovedtema, hvor særlig NATOs endrede kommandostruktur og alliansens maritime innretning vil være viktig for Norge. Økt militær mobilitet i Europa står også på dagsordenen, samt blant annet Resolute Support Mission i Afghanistan. Forsvarsministermøtet vil benyttes til å forberede NATOs toppmøte i Brussel 11.–12. juli.

For informasjon om akkreditering: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_154646.htm?selectedLocale=en&mode=pressrelease

Bilder og program vil bli lagt ut her: https://www.nato.int/

Før møtestart 7. juni, skal forsvarsminister Frank Bakke-Jensen også delta på en konferanse i regi av European Defence Agency om «Military Mobility – Key to European Security»: https://www.eda.europa.eu/info-hub/events/2018/06/07/default-calendar/military-mobility-symposium

Pressekontakt for forsvarsministeren: Ann Kristin Salbuvik, tel. 90669356/e-post: aks@fd.dep.no

Til toppen