Priv. til red: Styreseminar for universitets- og høyskolesektoren

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsdepartementet ønsker velkommen til styreseminar for universitets- og høyskolesektoren i Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo. Seminaret er åpent for journalister.

 

Kunnskapsdepartementet ønsker velkommen til styreseminar for universitets- og høyskolesektoren i Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo. Seminaret er åpent for journalister.

 

19. november kl 09.30-16.15. 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen skal holde foredrag med følgende innhold:

  • Regjeringens politikk for universitets- og høyskolesektoren
  • Innovasjon og kommersialisering i UH-sektoren
  • Regjeringens ambisjoner på dette området 

Pressen er velkommen til å delta.

Det vil bli rom for intervju med statsråden om innholdet i hans foredrag etter innlegget.

Presse som ønsker å delta bes kontakte kommunikasjonsrådgiver Frank Gøran Nordheim, tlf. 930 17 436. Vi ber om at pressen overholder fristen for registrering som starter kl 09.30.

Program

0930  Registrering og kaffe 

1015  Åpningsforedrag

ved kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 

Styrenes ansvar og utfordringer

ved ekspedisjonssjef Toril Johansson, Universitets- og høyskoleavdelingen  

Spørsmål og kommentarer 

1130  Lunsj 

1230 - Fellesorganer i sektoren - presentasjon av oppgaver, roller og ansvar

-  ved Rolf Larsen, avdelingsdirektør Universitets- og høyskoleavdelingen

-  ved Terje Mørland, direktør NOKUT

ved Alf Rasmussen, direktør SIU 

Institusjonenes styrearbeid – erfaringer, utfordringer og forventninger

ved Karin Röding, rektor Mälardalens högskola og styremedlem NTNU

- ved Arne Hyttnes, styremedlem NHH             

Spørsmål og kommentarer 

Pause - kaffe  

Samfunnets kompetansebehov - universitets- og høyskolesektorens relevans

ved Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør SSB

ved Johan H. Andresen, styreleder Ferd Holding AS        

 Spørsmål og kommentarer         

1600- Oppsummering

          -  ved departementsråd Trond Fevolden

 

Vel møtt!