Helse- og omsorgsminister Bent Høie til Helgeland 20. oktober

Priv til red

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

I samband med arbeidet med utviklingsplan for Helgelandssykehuset, vil statsråden besøkje regionen tysdag 20. oktober.

Helse- og omsorgsministeren vil delta på møte i Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. Tema for alle møta er framtidas spesialisthelsetenestetilbod på Helgeland. Inviterte er også representantar for regionråda, kommuneoverlegar, faglege leiarar og tillitsvalde ved sjukehusa, brukarrepresentantar og leiarar for lokale folkeaksjonar.

Alle møta er opne for pressa og statsråden er tilgjengeleg for korte kommentarar etter møta.

Tid og stad for møta:

08.00-09.20. Adresse: Thon Hotel Brønnøysund, Sømnaveien 98.

11.00-12.45. Adresse: Helgelandssykehuset Sandnessjøen,
Prestmarkveien 1.

13.40-15.20. Adresse: Helgelandssykehuset Vefsn, Mosjøen.

16.45-18.25. Adresse: Helgelandssykehuset Rana, Sjøforsgata 36.

Følg oss på Twitter og Facebook