Priv. til red.: Samferdselsministeren til stede under presentasjon av to rapporter om tiltak før å løse transportutfordringene i Oslo

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter presenterer torsdag 13. august hovedtrekk fra "Konseptvalgutredningen om økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo". Under seansen kommer Ruter også til å legge fram sitt nyeste strategidokument "M2016 – fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger". Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil være til stede under begge presentasjonene og svare på spørsmål i etterkant.

Tid: Torsdag 13. august kl. 09.00-11.00

Sted: Bjørvika konferansesenter, møterom Auditoriet, Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo

Pressekontakt for samferdselsministeren: Anne Marie Storli, ekspedisjonssjef i Kommunikasjonsavdelingen, tlf.: 91733650

Til toppen