Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 51, 2013

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 51, 2013.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 16. desember
Kl. 14.00: Utanriksminister Brende deltek på Stortingets julelunsj. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 17. desember
Kl. 08.00: Utanriksminister Brende møter Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Nordisk Ministerråd.  Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 17. – 19. desember
Utanriksminister Brende reiser til New York. Han vil ha ei rekkje møter i FN med vekt på utvikling og dei nye tusenårsmåla. Eigen priv. til red. følgjer. Stad: New York

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Astrid Versto, 901 92 920

Fredag 20. desember
Kl. 13.00: Utanriksminister Brende møter generalsekretæren i Redd Barna, Tove R. Wang. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.30: Utanriksminister Brende møter ein delegasjon frå USAs kongress. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Måndag 16. desember
Statssekretær Pedersen vitjar Russland for bilaterale samtalar. Sjå eigen priv. til red. Stad: Moskva.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 20. desember
Kl. 10.00: Statssekretær Pedersen møter direktør Richard Norland frå IKT System Partner AS (Ispas). Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Hans Brattskar

Måndag 16. desember
Kl. 10.30: Statssekretær Brattskar møter direktøren i Transparency International, Cobus de Swardt. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.00: Statssekretær Brattskar møter representantar for Strømmestiftinga. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.30: Statssekretær Brattskar har møte med representantar for Norske sjokoladefabrikkers forening. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.00: Statssekretær Brattskar deltek på Stortingets julelunsj. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 17. desember
Kl. 08.30: Statssekretær Brattskar deltek på Cares julefrukost. Stad: Universitetsgata 12, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.00: Statssekretær Brattskar møter representantar for Norsk-tamilsk studieforum (NTSF). Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 18. desember
Statssekretær Hans Brattskar deltek på høgnivåmøtet om den humanitære situasjonen i Syria og nabolanda. Sjå priv. til red.
Stad: Brussel

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Kristin Enstad, 482 68 835

Fredag 20. desember
Kl. 13.00: Statssekretær Brattskar møter generalsekretæren i Redd Barna, Tove R. Wang. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Morten Høglund

Måndag 16. desember
Kl. 11.00: Statssekretær Høglund møter Arne Fjørtoft. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.00: Statssekretær Høglund møter generalsekretæren i International Gas Union (IGU), Torstein Indrebø. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 17. desember
Kl. 11.00: Statssekretær Høglund deltek på den norske ILO-komiteens møte. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 18. desember
Kl. 11.15: Statssekretær Høglund leiar eit møte i Colombia-forum. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen