Børge Brende til Bergen 10. februar

Priv. til red.

Utenriksminister Børge Brende er i Berge 10. februar for å treffe forskningsmiljøer, næringsklynger og bedrifter. Brende skal holde også foredrag på Norges Handelshøyskole (NHH).

Bergen har kunnskapsmiljøer som leverer viktige premisser for en kunnskapsbasert utenrikspolitikk. Regjeringen ønsker å styrke innsatsen på økonomisk diplomati. En viktig del av dette arbeidet er å møte ledende miljøer innenfor forskning og næringsliv i Norge. Besøket til Bergen er en del av arbeidet med å gjøre utenrikstjenesten til en enda bedre partner for norske bedrifter og kunnskapsmiljøer ute i verden.  

Foredraget på NHH foregår i aulaen kl. 15.30-16.45 og er åpent for pressen. Tema for foredraget er «Geopolitisk brytningstid – veien videre». Se NHHs nettsider

Pressekontakt: Veslemøy Lothe Salvesen, mobil: 995 68 584

Til toppen