Invitasjon til møte om eksport av forsvarsmateriell

Priv. til red

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utenriksdepartementet inviterer til informasjonsmøte torsdag 21. november om stortingsmeldingen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012.

Utenriksdepartementet inviterer til informasjonsmøte torsdag 21. november om stortingsmeldingen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012. 

I forbindelse med den årlige stortingsmeldingen om eksportkontroll inviteres frivillige organisasjoner og media til et møte med statssekretær Bård Glad Pedersen. Pedersen vil presentere meldingen og svare på spørsmål om norsk eksportkontrollpolitikk. 

Tid: Torsdag 21. november 2013 kl. 13.00-14.00
Sted: Utenriksdepartementet, 7. juniplassen 1 

Stortingsmeldingen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Påmelding bes sendt til chp@mfa.no innen tirsdag 19. november kl. 12.00.

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02