Utenriksministeren deltar på giverkonferanse for utdanning

Priv. til red.

Utenriksminister Børge Brende deltar på konferansen til det Globale Partnerskapet for Utdanning (GPE) i Brussel torsdag 26. juni. Målet med konferansen er å mobilisere giverland til å bidra til at 29 millioner barn i 66 land kan få tilbud om utdanning.

Utenriksminister Børge Brende deltar på konferansen til det Globale Partnerskapet for Utdanning (GPE) i Brussel torsdag 26. juni. Målet med konferansen er å mobilisere giverland til å bidra til at 29 millioner barn i 66 land kan få tilbud om utdanning. 

I verden i dag er 57 millioner barn og 70 millioner ungdommer uten et skoletilbud. Samtidig er bistand til utdanning i fattige land blitt redusert med ti prosent de siste årene. Det globale partnerskapet for utdanning (GPE) er et samarbeid mellom utviklingsland, giverland, multilaterale organisasjoner, næringsliv og sivilt samfunn, for å gi barn et skoletilbud. GPE jobber også med å styrke kvaliteten på læring og å forhindre at barn slutter før de har fullført skolegangen. GPE legger spesielt vekt på at jenter skal kunne fullføre videregående utdanning, og at barn i land rammet av krise og konflikt skal få et utdanningstilbud. 

Utenriksministeren skal også møte FNs spesialutsending for global utdanning, Gordon Brown. 

Utdanning er én av de viktigste satsingene i regjeringens utviklingspolitikk. En ny stortingsmelding om dette ble lagt frem 13. juni. GPE er en viktig kanal for den norske opptrapping av bistand til utdanning. Norge bidrar i år med 290 millioner kroner til GPE. 

For mer informasjon, se konferansens hjemmeside.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl, asse@mfa.no, tel 922 84 752 (med på reisen)

Til toppen