Utenriksminister Brende besøker Iran

Priv. til red.

Utenriksminister Børge Brende besøker Iran 1. og 2. november. Dette blir det første utenriksministerbesøket til landet siden 2002.

Utenriksminister Brende skal under besøket møte Irans president Hassan Rohani, utenriksminister Mohammad Javad Zarif og parlamentspresident Ali Larijani. Besøket skjer på invitasjon fra Irans utenriksminister.

Iran er en sentral aktør i regionen og besøket vil gi anledning til å diskutere regionale spørsmål, spesielt utviklingen i Syria, Irak og Afghanistan. Et annet tema under besøket vil bli de pågående internasjonale forhandlingene om Irans atomprogram i lys av den forestående tidsfristen for disse forhandlingene i slutten av november. Fra norsk side vil utenriksministeren ta opp bilaterale spørsmål og spørsmål knyttet til menneskerettighetssituasjonen. 

Utenriksminister Brende og utenriksminister Zarif vil sammen delta på et seminar om fredsprosesser og terrorbekjempelse i regi av Prio (Peace Research Institute Oslo) og det iranske forskningsinstituttet IPIS (Institute for Political and International Studies) 2. november. Brende vil i tillegg besøke et prosjekt for rehabilitering av rusmisbrukere som er støttet av Norge gjennom FNs program for narkotika og kriminalitet (UNODC).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, mobil +47 917 22 022.

Til toppen