Brende møter sivilt samfunn om menneskerettigheter

Priv. til red.

Fredag 14. februar møter utenriksminister Børge Brende norsk organisasjonsliv for å diskutere regjeringens internasjonale satsing på menneskerettigheter.

Utenriksminister Børge Brende møter i dag norsk organisasjonsliv for å diskutere regjeringens internasjonale satsing på menneskerettigheter.

Utenriksministeren har annonsert at han ønsker norsk organisasjonslivs innspill til regjeringens internasjonale menneskerettighetssatsing. I et innlegg i Aftenposten i dag skriver utenriksministeren at han vil legge frem en melding til Stortinget om hvordan Norge skal bruke sine utenriks- og utviklingspolitiske virkemidler mer systematisk og effektivt for å fremme menneskerettighetene.

Utenriksministeren vil være tilgjengelig for kommentarer i etterkant av møtet.

Sted: Utenriksdepartementet
Tid: I dag, ca. 14.00 (møtet med sivilt samfunn er fra 13.00-14.00)

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Svein Michelsen 971 07 379

Til toppen