Statsbesøk til Myanmar 1.-3. desember 2014 – visum til media

Priv. til red.

Kong Harald og dronning Sonja avlegger statsbesøk til Myanmar 1.-3. desember 2014. Kongeparet ledsages av blant annet utenriksminister Børge Brende, næringsminister Monica Mæland og representanter for norsk næringsliv.

Media som ønsker å dekke besøket har behov for visum til Myanmar. Det er nødvendig å starte visumprosessen allerede nå på grunn av forventet saksbehandlingstid ved Myanmars ambassade i London. 

Utenriksdepartementet vil være behjelpelig i prosessen og vil sende medfølgende medias visumsøknader og pass til Myanmars ambassade i London samlet.

Vedlagt følger visumskjema (forretningsvisum)som må fylles ut. 

Skjema skal utfylles i to eksemplarer og følgende må legges ved: 

  • Tre passbilder
  • 20 GBP (britiske pund) i kontanter – visumgebyr til Myanmars ambassade. Vi kan imidlertid ikke garantere at Myanmars ambassade utsteder kvittering for visumgebyr.
  • Gyldig pass 

Ovennevnte sendes/leveres samlet til UD – Besøksseksjonen, ved Erica Marthine Schøning, Postboks 8114 dep, 0032 Oslo, senest innen 13. oktober

Vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon om programmet, hotellbestilling, transport internt i landet og andre praktiske spørsmål.

Pressekontakter:
UD v/Besøksseksjonen: Kristin Helene J. Hafseld, 916 18 604 / khj@mfa.no
For utenriksministeren: Frode Overland Andersen, 917 22 022 / foa@mfa.no
For næringsministeren: Trond Viken, 992 18 303 / tvi@nfd.dep.no

 

Til toppen