«Superuken» i nordisk samarbeid 27. – 30. oktober

Priv. til red.

Nordisk Råds sesjon og møter på ministernivå finner sted i Stockholm 27.-30. oktober. Nordisk Råd er årets største nordiske forum der de nordiske parlamentarikerne, statsministrene og sektorministrene møtes. Europaministrene møtes for første gang i dette forumet.

Nordisk Råds sesjon og møter på ministernivå finner sted i Stockholm 27.-30. oktober. Nordisk Råd er årets største nordiske forum der de nordiske parlamentarikerne, statsministrene og sektorministrene møtes. Europaministrene møtes for første gang i dette forumet.  

Norges regjering representeres av:

  • Statsminister Erna Solberg
  • Finansminister Siv Jensen
  • Utenriksminister Børge Brende
  • EØS- og EU-minister Vidar Helgesen
  • Nordisk samarbeidsminister Elisabeth Aspaker
  • Kulturminister Thorhild Widvey
  • Klima- og miljøminister Tine Sundtoft
  • Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide  

Statsministermøtene

Statsministrene vil drøfte klimaspørsmål, samarbeid i nordområdene, arbeidet med FNs tusenårsmål og aktuelle utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål. På statsministermøtet for de nordiske og baltiske landene vil man drøfte den økonomiske situasjonen i Europa, Latvias kommende EU-formannskap og sikkerhetspolitiske spørsmål. 

Utenriksministermøtene

Utenriksminister Børge Brende deltar på møtene for de nordiske utenriksministrene, utenrikshandelsministrenes og utviklingsministrene. Sentrale temaer er videreutviklingen av det nordiske utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet, aktuelle utenrikspolitiske spørsmål, arktiske spørsmål, aktuelle FN-tema, WTO-spørsmål, internasjonale frihandelsforhandlinger, handel og utvikling samt de nordiske landenes tiltak mot ebola-epidemien. 

Nytt: Europaministermøte

Nytt av året er at det også avholdes et eget møte for europaministrene. EØS- og EU-minister Vidar Helgesen leder dette møtet. Europaministerne skal drøfte aktuelle EU-spørsmål, som den nye kommisjonens prioriteringer, det østlige partnerskapet og EUs klima- og energiarbeid. 

Andre ministermøter

På de nordiske samarbeidsministrenes møte deltar Elisabeth Aspaker. Budsjett 2015 og 2016 står på agendaen i tillegg til en ny strategi for profilering av Norden. Aspaker deltar også i spørretimen under Nordisk Råds sesjon og på utdelingen av Nordisk Råds priser.

Kulturminister Torhild Widvey deltar på de nordiske kulturministrenes møte der man bl.a. skal diskutere kulturpolitiske prioriteringer og budsjettet for 2015. Kulturministrene vil også ha et eget møte med Nordisk råds kultur- og utdanningsutvalg for gjensidig orientering om aktuelle saker. På kvelden deltar også kulturministeren på utdelingen av Nordisk Råds priser.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft deltar på de nordiske miljøministrenes møte hvor man bl.a. skal ha en temadiskusjon om økt skipsfart i Arktis, nordisk klimasamarbeid og arbeidsplan for en ambisiøs global klimaavtale i 2015, samt EUs «luftpakke». Miljøministrene vil også ha et eget møte med Nordisk Råds miljø- og naturressursutvalg hvor klima er tema, i tillegg til bl.a. hormonhermende stoffer.

Finansminister Siv Jensen møter de nordiske finans- og økonomiministrene. Sluttrapport for det nordiske prosjektet om informasjonsutveksling med skatteparadis, effektivisering av offentlig sektor og den økonomiske situasjonen blir noen av temaene i møtet.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltar i Nordisk Råd for å holde en forsvarspolitisk redegjørelse 29.10. som formann i det nordiske forsvarssamarbeidet Nordefco. 

For mer informasjon:

Spesialrådgiver og leder av nordisk sekretariat, Anne Sofie Bjelland, 951 00 579 

Pressekontakter: 

Statsministeren: Statssekretær Marit Berger Røsland, 913 83 874
Finansministeren: Pressevakt, presse@fin.dep.no, 911 42 059
EØS-/EU-ministeren: Rune Bjåstad, rune.bjastad@mfa.no, 957 85 536
Utenriksministeren: Rune Bjåstad, rune.bjastad@mfa.no, 957 85 536
Nordisk samarbeidsminister: Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, media@nfd.dep.no, 902 51 303 (ikke sms)
Kulturministeren: Politisk rådgiver Kjersti Aastad, Kjersti.Aastad@kud.dep.no, 917 65 569.
Klima- og miljøministeren: Camilla Pettersen, cbp@kld.dep.no, mobil 951 050 64
Forsvarsministeren: Marita Isaksen Wangberg, miw@fd.dep.no, 905 12 319
Til toppen