Kampen mot hiv/aids på agendaen i Oslo

Priv. til red.

Utenriksminister Børge Brende møter lederen for FNs aidsprogram (UNaids), Michel Sidibé, i Oslo 24. mars. De skal blant annet diskutere hvordan hiv-utsatte kan få bedre tilgang til forebygging og behandling – uavhengig av kjønn og seksuell legning.

Utenriksminister Børge Brende møter lederen for FNs aidsprogram (UNaids), Michel Sidibé, i Oslo 24. mars. De skal blant annet diskutere hvordan hiv-utsatte kan få bedre tilgang til forebygging og behandling – uavhengig av kjønn og seksuell legning.

Hiv/aids-saken er tema for flere møter i Oslo neste uke: Statssekretær Hans Brattskar og Sidibé deltar på et møte med representanter for det sivile samfunn i regi av HivNorge 24. mars. Den 25. mars holder nordiske land sin årlige konsultasjon med UNaids.

Kampen mot hiv og aids anses å være en suksess: Smittetallene og dødstallene er redusert med nærmere én tredjedel, og over ti millioner hivsmittede får behandling. Men fortsatt lever over 35 millioner mennesker med hiv, og mange flere er i risikosonen. Unge kvinner i fattige land, seksuelle minoriteter og andre sårbare grupper er spesielt utsatt og trenger målrettet innsats.

Norge har et langsiktig engasjement i kampen mot hiv. I perioden 2014-2016 vil Norge bidra med over to milliarder kroner til dette arbeidet, i samarbeid med blant andre FNs aidsprogram og Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl, mob 922 84 752

Til toppen