Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 44, 2013

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 44, 2013.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalendaren på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 28. oktober
Kl. 08.00: Utanriksminister Brende møter utviklingsministeren i Dei sameinte arabiske emirata, Sheikha Lubna bint Khalid bin Sultan Al Qasimi. Stad: Parkveien 45. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Kl. 15.45: Utanriksminister Brende presenterer regjeringas nordområdepolitikk. Sjå eigen priv. til red. Stad: Universitetet i Tromsø. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Kristin Enstad, 482 68 835. 

Tysdag 29. oktober
Utanriksminister Brende leiar utanriksministermøtet i Barenstrådet i Tromsø. Sjå eigen priv. til red. Stad: Tromsø 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Kristin Enstad, 482 68 835. 

Onsdag 30. oktober
Kl. 08.30: Utanriksminister Brende deltek på utanrikspolitiske møte i samband med Nordisk råds sesjon i Oslo. Dei nordiske utanriksministrane vil møte pressa ca. 11.30. Sjå eigen priv. til red. Stad: Grand Hotel, Oslo 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Kristin Enstad, 482 68 835. 

Kl. 14.00: Utanriksminister Brende deltek på den utanriks- og forsvarspolitisk utgreiinga i samband med Nordisk råds sesjon i Oslo. Stad: Stortinget. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Torsdag 31. oktober
Kl. 18.30: Utanriksminister Brende held ein appell for fakkeltoget for forfølgde kristne. Stad: 7. juniplassen, Oslo. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Fredag 1. november
Kl. 09.00: Utanriksminister Brende opnar Norwegian-African Business Summit (NABA). Stad: Radisson Blue Scandinavia Hotel. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Astrid Sehl, 922 84 752 

Statssekretær Bård Glad Pedersen 

Onsdag 30. oktober
Kl. 20.00: Statssekretær Pedersen møter den britiske statssekretæren for Europa (Minister of State), David Lidington. Stad: Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Statssekretær Hans Brattskar  

Måndag 28. oktober
Kl. 14.00: Stassekretær Brattskar møter utviklingsministeren i Dei sameinte arabiske emirata, Sheikha Lubna bint Khalid bin Sultan Al Qasimi. Stad: UD. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Tysdag 29. oktober
Kl. 10.00: Statssekretær Brattskar møter representantar for Regnskogfondet. Stad: UD. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Kl. 10.30: Statssekretær Brattskar møter Tom Heller frå Climate Policy Initiative (CPI). Stad: UD. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Kl. 11.30: Statssekretær Brattskar møter Gregory Barker, statssekretær (Minister of State) i det britiske energi- og klimadepartementet. Stad: UD. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Onsdag 30. oktober
Kl. 10.00: Statssekretær Brattskar møter representantar for det etiopiske forskingsinstituttet, Institute of Advanced Research. Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Torsdag 31. oktober
Statssekretær Brattskar deltek på rundebordsmøtet "Reinvesting in Health". Stad: Stockholm. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Statssekretær Ingvild Næss Stub  

Tysdag 29. oktober
Kl. 12.30: Statssekretær Stub deltek på feiringa av den tyrkiske nasjonaldagen. Stad: Oslo. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Til toppen