Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 45, 2013

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 45, 2013.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalendaren på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 4. november
Kl. 10.00: Utanriksminister Brende møter norske NGOar om Syria og helse/utdanning. Stad: UD 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Astrid Sehl, 922 84 752 

Måndag 4. til onsdag 7. november
Utanriksminister Brende deltek på statsbesøket til Tyrkia. Sjå Slottets sider om besøket. Stad: Ankara/Istanbul 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Ragnhild Imerslund, 414 79 363 

Laurdag 9. til tysdag 11. november
Utanriksminister Brende deltek på utanriksministermøtet i The Asia–Europe Meeting (Asem). Eigen priv. til red. følgjer. Stad: New Delhi, India 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Ragnhild Imerslund, 414 79 363 

Statssekretær Bård Glad Pedersen  

Onsdag 6. november
Kl. 10.00: Statssekretær Pedersen møter representantar for Bellona. Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Hans Brattskar  

Måndag 4. november
Kl. 14.00: Statssekretær Brattskar møter nestleiaren i Unicef, Yoka Brandt. Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Tysdag 5. november
Kl. 09.30: Statssekretær Brattskar held ei innleiing i samband med markeringa av Dignis 30-årsjubileum. Stad: Nasjonalgalleriet (Auditoriet) 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 6. november
Statssekretær Brattskar deltek på møte i OECDs utviklingskomité (DAC). Stad: Paris. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 7. november
Kl. 12.15: Statssekretær Brattskar møter generalsekretæren i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Pål Arne Davidsen 

Torsdag 7. november
Kl. 12.15: Statssekretær Davidsen møter generalsekretæren i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg. Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Ingvild Næss Stub  

Måndag 4. november
Kl. 12.00: Statssekretær Stub møter vinnaren av Rafto-prisen 2013, Maryam Al-Khawaja, frå Bahrain Centre for Human Rights. Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 7. november
Kl. 12.15: Statssekretær Stub møter generalsekretæren i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg. Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen