Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 46, 2013

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 46, 2013.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 11. – tysdag 12. november
Utanriksminister Brende deltek på utanriksministermøtet i Asem. Sjå eigen priv. til red. Stad: New Delhi, India. 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Ragnhild Imerslund, mob. 414 79 363 

Onsdag 13. – fredag 15. november
Utanriksminister Brende vitjar USA. Sjå eigen priv. til red. Stad: Washington og New York 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Ragnhild Imerslund, mob. 414 79 363 

Statssekretær Bård Glad Pedersen  

Torsdag 14. november
Kl. 14.00: Statssekretær Pedersen møter Thant Myint-U om situasjonen i Myanmar. Stad: UD 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Svein Michelsen, mob. 971 07 379 

Statssekretær Hans Brattskar  

Måndag 11. november
Kl. 14.00: Statssekretær Brattskar møter generalsekretær Olaf Thommessen i Plan Norge. Stad: UD. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Tysdag 12. – onsdag 13. november
Statssekretær Brattskar deltek på eit nordisk-baltisk guvernørmøte i Verdsbanken. Stad: Reykjavik, Island 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 14. november
Kl. 13.00: Statssekretær Brattskar møter representantar for norske miljøorganisasjonar. Stad: UD. 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef (utvikling) Astrid Versto, 901 92 920 

Fredag 15. november
Kl. 09.15: Statssekretær Brattskar deltek på konferansen "Women, Power and Politics – The Road to Sustainable Democracy". Konferansen arrangerast av Fokus i samband med stemmerettsjubileet. Stad: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Astrid Sehl, 922 84 752 

Kl. 15.00: Statssekretær Brattskar møter Bill Gates. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Astrid Sehl, 922 84 752 

Statssekretær Pål Arne Davidsen

Måndag 11. – fredag 15. november
Statssekretær Davidsen reiser til Sør-Afrika og Mosambik og deltek mellom anna på opninga av Scatecs solkraftverk i Sør-Afrika. Eigen priv. til red. følgjer.  

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Svein Michelsen, 971 07 379 

Statssekretær Ingvild Næss Stub  

Måndag 11. november
Kl. 11.00: Statssekretær Stub møter representantar for norske organisasjonar som arbeider med seksuelle minoritetars menneskerettar. Stad: UD. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 14.00: Statssekretær Stub møter generalsekretær Olaf Thommessen i Plan Norge. Stad: UD. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 13. november
Kl. 15.00: Statssekeretær Stub møter leiaren for International Crisis Group, Louise Arbour. Stad: UD. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Kristin Enstad, 482 68 835 

Torsdag 14. november
Kl. 08.30: Statssekretær Stub deltek på opninga av stemmerettsjubileet. Stad: SAS Radisson Blu 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 15. november
Kl. 08:00 Statssekretær Stub deltek på eit frukostmøte med UN Women. Stad: SAS Radisson Blu 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen