Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 47, 2013

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 47, 2013.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 18. november
Kl. 14.00: Utanriksminister Brende møter norske humanitære organisasjonar. Stad: UD. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Astrid Sehl, 922 84 752 

Tysdag 19. november
Utanriksminister Brende er i Trondheim. Han vil mellom anna vitje NTNU og Sintef samt møte representantar for lokalt næringsliv. Stad: Trondheim. 

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Ingrid Skjøtskift, mob. 951 98 726 

Torsdag 21. november
Kl. 11.15: Utanriksminister Brende vitjer redaksjonen til Democratic Voice of Burma. Stad: Uranienborgveien 2, Oslo. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Svein Michelsen, mob. 971 07 379 

Fredag 22. november
Kl. 09.00: Utanriksminister Brende held ei innleiing ved markeringa av Nordems 20-årsjubileum. Stad: Litteraturhuset, Oslo. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Svein Michelsen, mob. 971 07 379 

Kl. 10.00: Utanriksminister Brende møter representantar for Det norske veritas (DNV). Stad: UD. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Kl. 13.00: Utanriksminister Brende møter direktøren i Fredskorpset,  Nita Kapoor. Stad: UD. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Kl. 14.00: Utanriksminister Brende møter direktør i OSSEs kontor for demokratiske institusjonar (ODIHR), Janez Lenarcic. Stad: UD. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Statssekretær Bård Glad Pedersen  

Tysdag 19. og onsdag 20. november
Statssekretær Pedersen vitjar Kirkenes og Alta. Eigen priv. til red. følgjer. Stad: Kirkenes og Alta 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Kristin Enstad, mob: 482 68 835 

Torsdag 21. november
Kl. 13.00: Statssekretær Pedersen møter frivillige organisasjonar og media i samband med stortingsmeldinga om eksport av forsvarsmateriell i 2012. Sjå eigen priv. til red. Stad: UD. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Statssekretær Hans Brattskar  

Måndag 18. november
Kl. 14.00: Statssekretær Brattskar møter norske humanitære organisasjonar. Stad: UD. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Astrid Sehl, 922 84 752 

Onsdag 20. november
Kl. 09.00: Statssekretær Brattskar opnar Fredskorpsets fagseminar om sør-sør-samarbeid. Stad: Litteraturhuset. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Statssekretær Brattskar deltek på klimaforhandlingane i Warszawa (COP19). Stad: Warszawa, Polen. 

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02 

Torsdag 21. november
Statssekretær Brattskar deltek på klimaforhandlingane i Warszawa (COP19). Stad: Warszawa, Polen. 

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02 

Fredag 22. november
Kl. 13.00: Statssekretær Brattskar møter direktøren i Fredskorpset, Nita Kapoor. Stad: UD. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Statssekretær Pål Arne Davidsen  

Torsdag 21. november
Kl. 10.00: Statssekretær Davidsen møter representantar for Det norske veritas (DNV). Stad: UD. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Fredag 22. november
Kl. 14.00: Statssekretær Davidsen leiar møtet i Utenriksdepartementets rådgivende utval for multilaterale handelsspørsmål (WTO-utvalet). Stad: UD.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Svein Michelsen, mob. 971 07 379

Til toppen