Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 10, 2014

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 10, 2014.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende 

Måndag 3. mars
Utanriksminister Brende har politiske samtalar i Myanmar. Sjå eigen priv. til red. Stad: Myanmar

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Svein Atle Michelsen, 971 07 379

Tysdag 4. mars
Kl. 12.00: Utanriksminister Brende er vert for ein arbeidslunsj med Gordon Brown. Stad: Parkveien

Utanriksminister Brende deltek på eit ope møte med Gordon Brown om global utdanning. Sjå priv. til red. Stad: Litteraturhuset, Amalie Skram-salen. Møtet er utsatt.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Astrid Sehl, 922 84 752

Onsdag 5. mars
Utanriksminister Brende er i Paris for å delta på ein konferanse om Libanon. Sjå priv. til red.
Stad: Paris

Pressekontakt: Astrid Versto, 901 92 920

Torsdag 6. mars

Utanriksminister Børge Brende reiser til Kiev. Han skal ha samtaler med medlemer av regjeringa og representantar frå det sivile samfunnet.

Pressekontakt: Astri Versto, telefon 901 92 920

Utanriksminister Brende har politiske samtalar i Helsinki. Eigen priv. til red. følgjer. Stad: Helsinki   

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 7. mars
Utanriksminister Brende deltek på eit møte i Estland for utanriksministrane frå Norden, Baltikum og Visegrad-landa. Eigen priv. til red. følgjer. Stad: Narva, Estland

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Laurdag 8. mars
Kl. 13.00: Utanriksminister Brende deltek på årsmøtet i Telemark Høgre. Stad: Morgedal

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Ingrid Skjøtskift, mobil 951 98 7262

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Måndag 3. mars
Statssekretær Pedersen deltek på høgnivåmøte i FNs råd for menneskerettar. Stad: Genève

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 4. mars
Statssekretær Pedersen deltek på eit arktisk symposium i regi av tidsskriftet Economist. Stad: London

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 6. mars
Statssekretær Pedersen deltek på ein konferanse om Libya. Stad: Roma

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 7. mars
Kl. 13.00: Statssekretær Pedersen møter Audun Myre, generalsekretær i Sjømannskyrkja. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Hans Brattskar

Tysdag 4. mars
Kl. 11.00: Statssekretær Brattskar møter Anne-Cecilie Kaltenborn og Lindis Hurum generalsekretær og nødhjelpskoordinator i Leger Utan Grenser. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.00: Statssekretær Brattskar møter Ira Magaziner, administrerande direktør i Clinton Foundation. Stad: UD

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef (utvikling) Astrid Versto, 901 92 920

Torsdag 6. og fredag 7. mars
Statssekretær Brattskar deltek på eit høgnivåmøte i generalforsamlinga til FN om organisasjonens nye mål for utvikling. Stad: New York

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Astrid Sehl, 922 84 752

Statssekretær Morten Høglund

Måndag 3. mars
Kl. 11.00: Statssekretær Høglund møter Kyrre Lohne frå Kongsberg Gruppen. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 4. mars
Kl. 08.30: Statssekretær Høglund deltek på årsmøtet til Det norsk-brasilianske handelskammer i Oslo. Stad: NHO

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 6. til onsdag 12. mars
Statssekretær Høglund reiser til Peru og Chile for politiske samtalar. Stad: Lima og Santiago

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Ingvild Stub

Måndag 3. mars
Kl. 12.00: Statssekretær Stub deltek i ein debatt om EU-valet. Stad: UiO, Samfunnsvitskapeleg fakultet, Eilert Sundts hus, SV-kjellaren.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, 404 08 314

Torsdag 6. mars
Statssekretær Ingvild Stub held innlegg under det 30. interparlamentarisk møte EU-Norge, deltek på konferansen «Top of the Agenda» i regi av Osloregionens Europakontor og møter Stine Andersen, direktør for sekretariatet for EØS-midlene (FMO).
Stad: Brussel

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, 404 08 314  

Til toppen