Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 13, 2014

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 13, 2014.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 24. mars
Kl. 11.00: Utanriksminister Brende møter eksekutivdirektøren i UNaids, Michel Sidibé. Stad: UD.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Astrid Sehl, 922 84 752

Kl. 18.00: Utanriksminister Brende møter leiaren for Unesco, Irina Bokova. Stad: UD

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Astrid Sehl, 922 84 752

Tysdag 25. mars
Kl. 10.00: Utanriksminister Brende held si utanrikspolitiske utgreiing. Stad: Stortinget.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 26. mars
Kl. 11.00: Utanriksminister Brende møter styreleiar Kristin Clemet og administrerande direktør Kjell Roland frå Norfund. Stad: UD.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 27. mars
Kl. 10.00: Utanriksminister Brende deltek i debatten om den utanrikspolitiske utgreiinga. Stad: Stortinget.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 28. mars
Kl. 09.00: Utanriksminister Brende møter Abdallah Al Dardari frå United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statsråd Vidar Helgesen

Tysdag 25. mars
Statsråd Helgesen reiser til Grenland og Kragerø for å møte EØS-relevant næringsliv.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld 404 08 314

Onsdag 26. – torsdag 27. mars
Statsråd Helgesen reiser til Island for politiske samtaler. Eigen priv. til red. følgjer. Stad: Reykjavik

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld 404 08 314

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Måndag 24. – tysdag 25. mars
Statssekretær Pedersen deltek på nordisk statssekretærmøte på Island. Stad: Reykjavik

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 26. mars
Kl. 11.00: Statssekretær Pedersen møter Jane Holl Lute, spesialrådgjevar for FNs generalsekretær for dei som bur på Camp Hurriya i Irak. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.30: Statssekretær Pedersen møter assisterande generalsekretær i European External Action Service (EEAS), Maciej Popowski, Stad: UD

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, 404 08 314

Torsdag 27. mars
Kl. 14.00: Statssekretær Pedersen deltek på eit møte om menneskerettar med representantar frå Civita. Stad: UD

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Svein Michelsen, 971 07 379

Fredag 28. mars
Kl. 10.00: Statssekretær Pedersen møter Charles Radcliffe frå FNs høgkommissær for menneskerettar (OHCHR). Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 16.00: Statssekretær Pedersen møter assisterande generalsekretær i European External Action Service (EEAS), Helga Schmid. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Hans Brattskar

Måndag 24. mars
Kl. 12.40: Statssekretær Brattskar møter eksekutivdirektøren i UNaids, Michel Sidibé. Stad: Hotell Bristol, Oslo.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Astrid Sehl, 922 84 752

Kl. 14.00: Statssekretær Brattskar held innleiing på eit seminar om hiv og aids i regi av UNaids. Stad: Fredshuset, Oslo.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Astrid Sehl, 922 84 752

Torsdag 27. mars
Kl. 12.45: Statssekretær Brattskar møter Dag Hareide frå Regnskogfondet. Stad: UD.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Morten Høglund

Tysdag 25. mars
Kl. 13.00: Statssekretær Høglund møter representantar frå Norges idrettsforbund. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 27. mars
Kl. 08.00: Statssekretær Høglund opnar seminaret "Tunisia is open for business" i regi av Norwegian-African Business Association (Naba). Stad: NHO, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.00: Statssekretær Høglund har møte med Dag Hareide, Regnskogfondet. Stad: UD.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.30: Statssekretær Høglund møter representantar for næringslivet om stortingsmeldinga om menneskerettar. Stad: UD.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Svein Michelsen, 971 07 379

Sundag 30. mars – torsdag 3. april
Statssekretær Høglund vitjar Japan for bilaterale samtaler. Stad: Tokyo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Ingvild Næss Stub

Måndag 24. og tysdag 25. mars
Statssekretær Stub leiar ei samling for statssekretærer og politiske rådgjevarar om EU. Stad: Brussel

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, 404 08 314

Onsdag 26. mars
Kl. 13.15: Statssekretær Stub møter Maciej Popowski, assisterande generalsekretær i  EUs utanriksteneste (EEAS). Stad: Hotell Continental

Pressekontakt: Hilde Steinfeld, 404 08 314

Torsdag 27. mars
Statssekretær Stub vitjar Sverige for bilaterale samtaler med mellom anna statssekretær Söderström. Stad: Stockholm

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, 404 08 314

Til toppen