Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 19, 2014

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 19, 2014.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Sundag 4. - måndag 5. mai
Utanriksminister Brende vitjar Austerrike for politiske samtalar. Han vil også møte leiinga i IAEA og UNODC. Sjå eigen priv. til red. Stad: Wien

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022

Tysdag 6. mai
Utanriksminister Brende deltek på Europarådets utanriksministermøte. Sjå eigen priv. til red. Stad: Wien

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022

Fredag 9. – sundag 11. mai
Utanriksminister Brende deltek på Høgres landsmøte. Stad: Gardermoen.

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Ingrid Skjøtskift, 951 98 726

Statsråd Vidar Helgesen

Onsdag 7. mai
Kl. 09.00: Statsråd Helgesen møter Europautvalet i Stortinget.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, telefon 404 08 314.

Kl. 10.00: Statsråd Helgesen stiller til spørjetime i Stortinget.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, telefon 404 08 314.

Kl. 15.40: Statsråd Helgesen taler på Norsk Industris industrikonferanse. Stad: Scandic Fornebu Hotel.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, telefon 404 08 314.

Torsdag 8. mai
Statsråd Helgesen deltek på markeringa av veterandagen i Bodø.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, telefon 404 08 314.

Fredag 9. mai
Kl. 10.00: Statsråd Helgesen taler på Europadagen til EU-delegasjonen i Oslo Militære Samfund.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, telefon 404 08 314.

Kl. 12.00: Statsråd Helgesen deltek på Høgre sitt landsmøte. Stad: Gardermoen

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Benedicte Staalesen, telefon 468 11 754.

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Måndag 5. mai
Kl. 11.30: Statssekretær Pedersen opnar ei utstilling om "jødeparagrafen" i Grunnlova i samband med markeringa av grunnlovsjubileet. Stad: Holocaust-senteret, Villa Grande.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.15: Statssekretær Pedersen møter ein finsk parlamentarikardelegasjon. Tema: Nordområdepolitikk. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 6. mai
Kl. 14.30: Statssekretær Pedersen møter representantar for organisasjonane Control Arms og Forum for utvikling og miljø. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 7. mai
Statssekretær Pedersen deltek på OECDs ministermøte. Stad: Paris

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 9. – sundag 11. mai

Statssekretær Pedersen deltek på Høgres landsmøte. Stad: Gardermoen

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Ingrid Skjøtskift, 951 98 726

Statssekretær Hans Brattskar

Onsdag 7. mai
Kl. 14.00: Statssekretær Brattskar opnar eit arrangement for rekruttering til FN-organisasjonar. Sjå eigen nettsak. Stad: Hotell Bristol, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 8. mai
Kl. 08.15: Statssekretær Brattskar opnar konsultasjonane med Verdsbanken. Stad: UD.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 09.00: Statssekretær Brattskar opnar konferansen "Global Coalition for Education". Stad: Litteraturhuset, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 10.15: Statssekretær Brattskar møter Nena Stoiljkovic og Joachim von Amsberg, visepresidentar i Verdsbanken. Stad: UD.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 11.00: Statssekretær Brattskar møter leiaren for Oslo Governance Centre, Jamshed Kazi. Stad: UD.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 9. mai
Kl. 10.00: Statssekretær Brattskar deltek på eit donormøte i samband med initiativet "Energy for All". Stad: Scandic KNA, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 9. – sundag 11. mai
Statssekretær Brattskar deltek på Høgres landsmøte. Stad: Gardermoen, Clarion Hotel.

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Ingrid Skjøtskift, 951 98 726

Statssekretær Morten Høglund

Laurdag 3. – torsdag 8. mai
Statssekretær Høglund reiser til Abu Dhabi og Riyadh. I Abu Dhabi (4.-6. mai) vil Høglund ha politiske samtalar og delta på eit ministermøte om klima (Abu Dhabi Ascent). I Riyadh (6.-8. mai) vil Høglund opne ei utstilling av arkitektfirmaet Snøhetta og ha politiske samtalar. Stad: Dei sameinte arabiske emirata og Saudi Arabia

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 9. mai
Kl. 09.00: Statssekretær Høglund møter Verdsbankens visepresident Nena Stoiljkovic. Stad: UD.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.15: Statssekretær Høglund møter Nicaraguas utanriksminister, Santos López. Stad: Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Ingvild Næss Stub

Tysdag 6. mai
Statssekretær Stub vitjar Estland for politiske samtaler. Stad: Tallin

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, 404 08 314

Fredag 9. mai
Kl. 10.00: Statssekretær Stub deltar på markeringa av Europadagen. Stad: Oslo militære samfund

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, 404 08 314

Til toppen