Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 21, 2014

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 21, 2014.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 19. mai
Kl. 11.00: Utanriksminister Brende deltar ved markeringa av 200-årsjubileet for regjering og departement. Stad: Karpedammen, Akershus festning

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.30: Utanriksminister Brende møter leiaren for Norsk Industri, Stein Lier-Hansen. Stad: UD
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 18.30: Utanriksminister Brende møter Tanya Milberg og Nick Davis frå World Economic Forum. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 20. mai
Kl. 10.00: Utanriksminister Brende er vert for givarkonferansen for Sør-Sudan. Sjå eigen priv. til red. Stad: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs plass.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Astrid Sehl, 922 84 752

Onsdag 21. mai
Kl. 10.30: Utanriksminister Brende møter Ugandas utanriksminister, Henry Okello. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 22. mai
Kl. 10.30: Utanriksminister Brende deltek på lanseringa av ein rapport om handel, økonomi og næringsliv i Asia. Stad: Norsk Utanrikspolitisk Institutt.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 23. – søndag 25. mai
Utanriksminister Brende vitjar Ukraina. Eigen priv. til red. følgjer.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statsråd Vidar Helgesen

Måndag 19. mai
Kl. 11.00: Statsråd Helgesen deltek på markeringa av 200-årsjubileet for regjering og departement på eit arrangement ved Karpedammen på Akershus festning. Sjå eiga pressemelding for fleire detaljar.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, telefon 404 08 314.

Tysdag 20. mai
Kl. 10.00: Statsråd Helgesen greier ut om viktige EU- og EØS-saker i Stortinget.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, telefon 404 08 314.

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Måndag 19. mai
Kl. 11.00: Statssekretær Pedersen møter direktør i UNDP, Cihan Sultanoglu. Stad: UD.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 20. mai
Kl. 13.00: Statssekretær Pedersen deltek på informasjonsmøtet for norske valobservatørar til presidentvalet i Ukraina. Stad: Litteraturhuset, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.00: Statssekretær Pedersen møter Egypts viseutanriksminister, Hamdi Sanad Loza. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Hans Brattskar

Måndag 19. mai
Kl. 11.30: Statssekretær Brattskar møter leiaren for Interpols miljøprogram, David Higgins. Stad: UD.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 20. – laurdag 24. mai
Statssekretær Brattskar deltek på årsmøtet i Den afrikanske utviklingsbanken. Stad: Rwanda.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Morten Høglund

Måndag 19. mai
Kl. 11.00: Statssekretær Høglund deltek på Mellom-Amerika forum. Stad: UD.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 20. mai
Kl. 13.00: Statssekretær Høglund møter Kompakt, regjeringa sitt konsultasjonsorgan i saker knytta til næringslivets samfunnsansvar. Stad: UD.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 23. mai
Kl. 13.00: Statssekretær Høglund møter representantar for Norsk studentorganisasjon. Stad: Thon Hotel, Asker

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Ingvild Næss Stub

Tysdag 20. mai
Kl. 09.00: Statssekretær Stub deltek på Europapolitisk forum. Stad: Fredrikstad

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, telefon: 404 08 314

 

 

Til toppen