Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 35

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag av programmet for politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 35, 2014.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Onsdag 27. august
Utanriksminister Brende deltek på regjeringas budsjettkonferanse. Stad: SMK 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 29. august
Kl. 09.30: Utanriksminister Brende deltek på Atlanterhavskomiteens seminar i samband med Nato-toppmøtet i Wales. Sjå eigen nyheitssak. Stad: Litteraturhuset, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statsråd Vidar Helgesen

Måndag 25. august
Kl. 14.00: Statsråd Helgesen møter Israels minister for energi og vatn, Silvan Shalom.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

Tysdag 26. august
Kl. 14.30: Statsråd Helgesen møter Andreas Schockenhoff (CDU) frå det tyske parlamentet.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Måndag 25. august
Kl. 08.45: Statssekretær Pedersen møter Angolas justisminister, Rui Jorge Carneiro Mangueira, i samband med konsultasjonar om menneskerettar. Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 11.30: Statssekretær Pedersen møter Guatemalas ombodsmann for menneskerettar, Jorge de León. Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.00: Statssekretær Bård Glad Pedersen og statssekretær Laila Bokhari (SMK) møter utdanningsministrane frå Mali, Niger og Burkina Faso. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 26. august
Kl. 10.00: Statssekretær Pedersen deltek på lanseringa av regjeringas oppfølging av handlingsplanen «I teneste for Noreg». Eigen priv. til red. følgjer frå Forsvarsdepartementet (FD). Stad: FD. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 16.15: Statssekretær Pedersen møter den tyske parlamentarikaren Andreas Schockenhoff (CDU). Stad: UD. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 27. august
Kl. 11.00: Statssekretær Pedersen møter Myanmars energiminister, U Zay Yar Aung. Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 13.00: Statssekretær Pedersen møter Erik Fosse, Norwac. Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Hans Brattskar  

Måndag 25.- tysdag 26. august
Statssekretær Brattskar deltek på Salzburg Global Seminar i regi av International Peace Institute (IPI). Stad: Salzburg, Austerrike. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 27. august
Kl. 10.00: Statssekretær Brattskar møter den internasjonale presidenten for SOS-barnebyar, Siddhartha Kaul. Stad: UD. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 28. august
Kl. 09.00: Statssekretær Brattskar deltek på Redd Barnas lansering av rapporten «More is not enough» som handlar om utdanning og finansiering. Stad: Kulturhuset (Youngs gate 3, Oslo) 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 13.30: Statssekretær Brattskar deltek på eit nordisk Unesco-møte i samband med regjeringas satsing på utdanning og utvikling. Stad: UD. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 16.00: Statssekretær Brattskar held ein tale i samband med 50-års jubileet til SOS-barnebyar Noreg. Stad: Mariboes gate 13, Oslo. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Morten Høglund  

Søndag 24. - laurdag 30. august
Statssekretær Høglund vitjar Malaysia og Indonesia. Høglund skal i tillegg delta på FNs høgnivåkonferanse «Alliance of Civilizations (UNAOC)» på Bali 29. august. Statssekretæren vil styrke kontakten med dei to landa, fremje norsk næringsliv og sjå kva for moglegheiter og utfordringar norsk næringsliv står overfor i Aust-Asia.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen