Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 38

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag av programmet for politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 38, 2014.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 15. september
Utanriksminister Brende deltek på ein internasjonal høgnivåkonferanse om situasjonen i Irak. Eigen priv. til red. følgjer. Stad: Paris. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 16. september
Kl. 12.00: Utanriksminister Brende møter Litauens utanriksminister, Linas Linkevicius. Sted: Parkveien 45.     

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 14.00: Utanriksminister Brende held eit innlegg på konferansen i regi av Young Global Leaders i Oslo.  Stad: Den norske Opera.       

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 17. september
Kl. 09.30: Utanriksminister Brende opnar konferansen "A new nexus of global threats?". Eigen priv. til red. følgjer. Stad: Hotel Continental, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Eskil Sivertsen, 926 89 277 

Kl. 17.00: Utanriksminister Brende held eit innlegg under opninga av årsmøtet for American Chamber of Commerce. Stad: Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 18. september
Kl. 08.30-09.15: Utanriksminister Børge Brende inviterer media til eit informasjonsmøte om norske prioriteringar under FN si generalforsamling. Stad: UD

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Veslemøy Lothe Salvesen, 995 68 584

Laurdag 20. - laurdag 27. september
Utanriksminister Brende deltek på FNs generalforsamling i New York. Eigen priv. til red. følgjer. Stad: New York, USA     

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Veslemøy Lothe Salvesen,  995 68 584

Statsråd Vidar Helgesen

Tysdag 16. september
Kl. 08.00: Statsråd Helgesen deltek på Civita sitt frukostmøte om det svenske valet. Stad: Café Christiania, Oslo.

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Benedicte Staalesen, telefon 468 11 754.

Kl. 14.00: Statsråd Helgesen møter Litauen sin utanriksminister, Linas Antanas Linkevičius. Stad: UD

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

Kl. 16.30: Statsråd Helgesen møter ein delegasjon frå CDU i den tyske Forbundsdagen. Stad: Statsministerens kontor.

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Benedicte Staalesen, telefon 468 11 754.

Torsdag 18. september
Kl. 11.00: Statsråd Helgesen opnar Industri2014, ein konferanse i regi av Norsk Industri, Nordland fylke, LO, NHO og ei rekkje verksemder innan den kraftforedlande industrien. Stad: Bodø.

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Benedicte Staalesen, telefon 468 11 754.

Statssekretær Bård Glad Pedersen  

Måndag 15. – torsdag 18. september
Statssekretær Pedersen vitjar Washington for bilaterale samtalar. Eigen priv til red. følgjer. Stad: Washington.  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 18. september
Statssekretær Pedersen møter Al Otaiba, sjefredaktøren i avisa "The National" frå Dei sameinte arabiske emirata. Stad: UD. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Hans Brattskar 

Måndag 15. september
Kl. 11.30: Statssekretær Brattskar møter visepresidenten i Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (Ifad), Michel Mordasini. Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 14.00: Statssekretær Brattskar møter representantar frå organisasjonen Digni om stønad til utdanning. Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 15.30: Statssekretær Brattskar møter Paul Chaffey om Open Government Partnership. Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 16. september
Kl. 13.00: Statssekretær Brattskar møter representantar for norske, frivillige organisasjonar. Stad: UD. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 17. september
Kl. 11.00: Statssekretær Brattskar møter ein delegasjon frå Etiopia. Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 18. september
Kl. 10.00: Statssekretær Brattskar innleiar på Regnskogfondets internasjonale konferanse. Stad: Oslo. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 19. september
Kl. 13.00: Statssekretær Brattskar deltek på eit møte i regi av Regnskogfondet om urfolks rettar i utviklingspolitikken. Stad: Oslo. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02  

Statssekretær Morten Høglund 

Måndag 15. september
Kl. 09.45: Statssekretær Høglund leiar bilaterale konsultasjonar med Vietnam. Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Tysdag 16. september
Statssekretær Høglund vitjar NTNU og Sintef i Trondheim om internasjonalt akademisk samarbeid. Stad: Trondheim. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 18. september
Statssekretær Høglund opnar den norske standen på London Design Week. Stad: London. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Ingvild Næss Stub  

Mandag 15. september
Kl. 12.00: Statssekretær Stub deltek på avskjedslunsj for Ukrainas ambassadør til Noreg. Stad: Parkveien 45.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Tirsdag 16. september
Kl. 19.00: Statssekretær Stub held foredrag for Europabevegelsen i Vestfold. Stad: Sandefjords Blad, Storgaten 4, Sandefjord.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 18. og fredag 19. september
Statssekretær Stub er i Roma og deltek mellom anna på Europarådets konferanse om vald mot kvinner.  Les meir om konferansen.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen