Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 39

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag av programmet for politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 39, 2014.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalendaren på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 22. – sundag 28. september

Utanriksminister Brende deltek på FNs 69. generalforsamling (høgnivåmøtet). Stad: New York. Sjå eiga priv. til red.

Statsråd Vidar Helgesen

Tysdag 23. september
Kl. 11: Statsråd Helgesen deltek i Stortingets Europautval.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 95 78 55 36

Onsdag 24. september
Kl. 1600: Statsråd Helgesen held innlegg under eit møte i Community of Democracies, om demokrati og menneskerettar i Europa. Stad: FN-bygningen, New York.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 95 78 55 36

Torsdag 25. september

Heile dagen: Møter med representantar for amerikanske styresmakter og tenketankar i Washington.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 95 78 55 36

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Tysdag 23. – onsdag 24. september

Statssekretær Pedersen deltek i den russisk-norske kommisjon for atomtryggleik. Stad: Poljarnye Zori, Russland.

Pressekontakt: Fung. underdirektør Kristin Enstad, telefon 482 68 835.

Statssekretær Hans Brattskar

Laurdag 20. – sundag 28. september

Statssekretær Hans Brattskar deltek på FNs 69. generalforsamling (høgnivåmøtet). Stad: New York. Sjå eiga priv. til red.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Veslemøy Lothe Salvesen, 995 68 584 (til og med 24. september) og kommunikasjonssjef (utvikling) Astrid Versto, 901 92 920 (frå og med 25. september).  

Statssekretær Morten Høglund

Tysdag 23. september
Kl. 09:30 Statssekretær Høglund innleiar på konferansen Angola and Norway – the perfect partnership? Stad: Oslo (KS Agenda)

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 26. september
Kl. 09:30 Statssekretær Høglund deltek på møte i Kompakt, regjeringa sitt konsultasjonsorgan i saker knytta til næringslivet sitt samfunnsansvar.  Stad: Utanriksdepartementet

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Ingvild Næss Stub

Måndag 22. september
Kl. 1200- 1330: Statssekretær Stub møter Norges Rederiforbund. Stad: Rådhusgata 25

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Tysdag 23. - onsdag 24. september

Statssekretær Stub opnar seminar i Tallin om risikostyring i EØS-finansieringsordningane.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

 

Til toppen