Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 44

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 44, 2014.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Tysdag 28. oktober
Utanriksminister Brende deltek på ein internasjonal ministerkonferanse i Berlin om den syriske flyktningsituasjonen. Sjå eigen priv. til red. Stad: Berlin 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Kristin Enstad, 482 68 835 

Tysdag 28. og onsdag 29. oktober
Utanriksminister Brende deltek på møtet i Nordisk ministerråd. Eigen priv. til red følgjer. Stad: Stockholm. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Torsdag 30. oktober
Kl. 08.00: Utanriksminister Brende møter Ghanas president, John Dramani Mahama. Stad: Oslo. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 09.00: Utanriksminister Brende held ei innleiing på Norwegian African Business Summit (Naba). Stad: Radisson Blu, Holbergs plass, Oslo. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Veslemøy Salvesen, 995 68 584

Statsråd Vidar Helgesen

Måndag 27. oktober
Statsråd Helgesen representerer regjeringa ved opninga av verdas første flytande LNG-anlegg i Litauen. Stad: Klaipeda, Litauen

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Tysdag 28. oktober
Statsråd Helgesen deltek på det første møtet for nordiske europaministrar i samband med Nordisk ministerråd. Stad: Stockholm

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Fredag 31. oktober
Statsråd Helgesen møter utanlandske korrespondentar i Noreg. Stad: Noregs internasjonale pressesenter (Nips), Klingenberggata 5, Oslo 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Statssekretær Bård Glad Pedersen  

Tysdag 28. oktober
Kl. 09.00: Statssekretær Pedersen opnar konferansen “The Effects of International Monitoring Mechanisms to Prevent Torture and Ill-Treatment of Persons Deprived of their Liberty. Konferansen er eit samarbeid mellom Utanriksdepartementet, Sivilombodsmannen og Europarådet. Sjå eigen nettsak.  Stad: Ingeniørenes Hus, Oslo. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 29. oktober
Kl. 12.00: Statssekretær Pedersen held ei innleiing på eit seminar om journalistars tryggleik. Stad: Fritt Ord, Oslo. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 18.00: Statssekretær Bård Glad Pedersen tek i mot fakkeltoget for trusfridom i Eritrea, Somalia og Nigeria og held ein appell i samband med arrangementet som er i regi av Stefanusalliansen og Åpne Dører.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 31. oktober
Kl. 10.00: Statssekretær Pedersen møter professor i petroleumsøkonomi, Mohammed al-Sahlawi, Saudi-Arabia. Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.30: Statssekretær Pedersen møter Peter Harling frå International Crisis Group. Stad: UD.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Laurdag 1. og søndag 2. november
Statssekretær Pedersen deltek på Arctic Circle-konferansen. Stad: Reykjavik. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Hans Brattskar   

Måndag 27. – onsdag 29. oktober
Statssekretær Brattskar vitjar Etiopia for politiske samtalar. Stad: Addis Abeba. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 31. oktober
Kl. 09.00: Statssekretær Brattskar deltek på eit seminar om Tanzania - "Tanzania at a crossroads, one year before the elections; -What direction for democracy, human rights, environment and economic development" - i regi av WWF og Kyrkjas Naudhjelp. Stad: Handverkeren, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 10.30: Statssekretær Brattskar deltek på eit møte med friviljuge organisasjonar (NGOar) om næringslivsmeldinga. Stad: Norad, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 19.00: Statssekretær Brattskar held ei innleiing på Norges Handelshøgskules bistandskonferanse 2014. Konferansen er ein del av NHH Aid. Stad: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Morten Høglund  

Tysdag 28. oktober
Kl. 20.15: Statssekretær Høglund opnar Oslo World Music Festival. Stad: Sentrum Scene. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 29. oktober
Kl. 09.30: Statssekretær Høglund opnar Høgskulen i Oslo og Akershus' dagskonferanse om forskningas rolle i utdanning for utvikling. Stad: HiOA, Pilestredet 32, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 30. oktober
Kl. 10.00: Statssekretær Høglund leiar utanrikspolitiske konsultasjonar med Argentina. Stad: UD. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 31. oktober
Kl. 10.00: Statssekretær Høglund møter avdelingsleiar i LO, Vidar Bjørnstad, om Colombia. Stad: UD. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 14.00: Statssekretær Høglund tek imot ein næringslivsdelegasjon frå Sør-Afrika. Stad: UD. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Ingvild Næss Stub  

Torsdag 30. oktober
Statssekretær Stub besøkjer Latvia for samtalar med mellom anna statssekretær Andrejs Pildegovics og statssekretær Inga Skujina i det latviske utanriksdepartementet. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen