Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 46

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 46, 2014.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 10. november
Statsminister Solberg og utanriksminister Brende lanserar statusrapporten om nordområda. Sjå eigen priv. til red. Stad: Hammerfest

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Eskil Sivertsen, 926 89 277 

Tysdag 11. november
Kl. 10.45: Utanriksminister Brende held ei utgreiing for Stortinget om den internasjonale innsatsen mot ebola. Stad: Stortinget. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.30: Utanriksminister Brende held ei innleiing på KPMGs toppleiarkonferanse. Stad: Oslo. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 12. november
Kl. 13.00: Utanriksminister Børge Brende møter direktøren for Det globale fondet, Mark Dybul. Stad: UD. 

Pressekontakt: Astrid Versto, 901 92 920

Kl. 18.00: Utanriksminister Brende deltek på eit møte der leiaren for FNs klimapanel, Dr. R. K. Pachauri. presenterer FNs klimarapport. Arrangementet er i regi av Rotary. Stad: Oslo, Gamle Logen 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 13. november
Kl. 08.00: Utanriksminister Brende møter direktøren i European Council on Foreign Relations (ECFR), Mark Leonard. Stad: Oslo.  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 11.15: Utanriksminister Brende held ei innleiing på Zerokonferansen 2014. Stad: Folkets hus, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 14. – søndag 16. november
Utanriksminister Brende vitjar Dei sameinte arabiske emirata. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statsråd Vidar Helgesen

Måndag 10. november
Kl. 10.00: Statsråd Helgesen møter LOs europaforum. Stad: Folkets hus, Youngsgt 11, Oslo. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536. 

Tysdag 11. november
Statsråd Helgesen er i Madrid for å ha møte med representantar for spanske styresmakter. Han skal mellom anna møte energi-, industri- og turismeminister José Manuel Soria og statssekretær for EU-saker i det spanske utanriksdepartementet, Iñigo Méndez de Vígo, samt leiar av økonomisk kontor ved den spanske statsministerens kontor, Alvaro Nadal. Tema for samtalane vil vere aktuelle EØS-saker, den politiske og økonomiske situasjonen i Spania og Europa, samt bilaterale spørsmål. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536. 

Fredag 14. november
Kl. 14.00: Statsråd Helgesen møter direktør i tankesmia European Council on Foreign Relations, Mark Leonard. Stad: Statsministerens kontor. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Torsdag 13. november
Kl. 12.30: Statssekretær Pedersen deltek på styremøte i Training for Peace (TfP). Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 16.00: Statssekretær Pedersen deltek ved utdelinga av Sakharovs fridomspris 2014 i regi av Den norske helsingforskomité. Stad: Bristol hotell, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Hans Brattskar   

Tysdag 11. november
Kl. 09.00: Statssekretær Brattskar held ei innleiing på Caritas Norge sitt seminar om bærekraftig utvikling. Stad: KS agenda møtesenter, Oslo. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 12. november
Statssekretær Brattskar deltek på nordisk statssekretærmøte om kjønnslemlesting. Stad: København. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 13. november
Kl. 09.00: Statssekretær Brattskar opnar ein konferanse om rekruttering til internasjonale organisasjonar (11th International Organisations Career Development Roundtable). Stad: Gamle Logen, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 14. november
Kl. 16.00: Statssekretær Brattskar deltek på konferansen "Education under attack"  i regi av Flyktninghjelpen og SAIH. Stad: Oslo. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Morten Høglund  

Tysdag 11. – fredag 14. november
Statssekretær Høglund vitjar Brasil. Sjå eigen priv. til red

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen