Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 47

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 47, 2014.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Tysdag 18. november
Kl. 10.00: Utanriksminister Brende svarar på ein interpellasjon om Somalia. Stad: Stortinget 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 15.00: Utanriksminister Brende deltek på opninga av høgnivåseminaret «Gender and Inclusive Mediation Processes» arrangert av CMI, Prio og UNDPA. Stad: Oslo (Soria Moria) 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 21. november
Utanriksminister Brende er vert for «Global Alliance for Clean Cookstoves» sin konferanse «Cookstoves Future Summit». Stad: New York 

Pressekontakt: Astrid Versto, 901 92 920. 

Søndag 23. november
Kl. 09.00: Utanriksminister Brende er vert for høgnivåkonferansen «Oslo Symposium on Advancing Women’s Rights and Empowerment in Afghanistan». Stad: Oslo (Radisson Blu Plaza) 

Pressekontakt: Veslemøy Lothe Salvesen, 995 68 584.

Statsråd Vidar Helgesen

Måndag 17. november
Statsråd Vidar Helgesen deltek på statsminister Erna Solbergs besøk til Polen, sjå eigen priv til red. frå Statsministerens kontor. Helgesen har i tillegg fleire møter med representantar for den polske regjeringa.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536 

Tysdag 18. november
Statsråd Helgesen deltek på statsminister Erna Solberg si reise til Kiev, Ukraina. Sjå eigen priv. til red. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Onsdag 19. november
Statsråd Helgesen er i Brussel for det halvårlege møtet i EØS-rådet (kl. 10.30). Det skal også vere politisk dialog med EU (kl. 12) og møte i Eftas konsultative komité og i Eftas parlamentarikarkomité (kl. 14.30). Kl. 17.15 skal Helgesen møte kommissær Cecilia Malmstrøm. Kl. 14 er det pressemøte i rådsbygninga Justus Lipsius, ved VIP-inngangen. Dei som ønskjer å fotografere/filme ved oppstart av EØS-rådsmøtet, vil få høve til det. Journalistar som ikkje har EU-akkreditering, må akkreditere seg på førehand i pressesekretariatet i rådsbygninga.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536 

Torsdag 20. november
Kl. 10.00: Statsråd Helgesen held den halvårlege talen om Europa-politikken til Stortinget.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536 

Fredag 21. november
Kl 12.30: Statsråd Helgesen møter kretsen av EU-ambassadørar i Oslo, i residensen til den italienske ambassadøren.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Måndag 17. november
Kl. 09.00: Statssekretær Pedersen deltek på opninga av eit seminar om FN og fredsmekling i regi av Flyktninghjelpen og UNDPA. Stad: Oslo (Hotel Bristol) 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 13.00: Statssekretær Pedersen held opningsinnlegget under Statoil sitt seminar om Afrika sør for Sahara. Stad: Oslo (Hotel Bristol) 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Hans Brattskar   

Måndag 17. november
Kl. 14.00: Statssekretær Brattskar møter Kofi Annan. Stad: Oslo (UD) 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Tysdag 18. november
Statssekretær Brattskar deltek på møte for dei nordiske landa sine institusjonar for utviklingsfinansiering. Stad: København 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 19. november
Statssekretær Brattskar deltek på ein høgnivåkonferanse om Somalia. Stad: København 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02  

Torsdag 20. – fredag 21. november
Statssekretær Brattskar deltek på ein internasjonal ernæringskonferanse i regi av FAO og WHO. Stad: Roma 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Morten Høglund  

Tysdag 18. november
Kl. 11.00: Statssekretær Høglund deltek på lanseringa av UNFPA sin flaggskiprapport. Stad: Oslo (FN-sambandet) 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 19. november
Kl. 11.00: Statssekretær Morten Høglund møter representantar for norske NGOar som er aktive i Myanmar. Møtet er ei førebuing til statsbesøket til Myanmar i desember. Stad: UD 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen, 917 22 022

Statssekretær Ingvild Næss Stub  

Måndag 17. november
Kl. 14.00: Statssekretær Stub møter Eiendom Norge. Stad: Oslo (UD) 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 21. november
Kl. 10.00: Statssekretær Stub deltek på markeringa for 50 år med diplomatiske band mellom Noreg og Romania. Stad: Oslo (Nasjonalbiblioteket) 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen