Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 48

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 48, 2014.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 24. – tysdag 25. november
Utanriksminister Brende vitjar London. Sjå priv. til red. Stad: London 

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835

Onsdag 26. november
Kl. 10.00: Utanriksminister Brende held eit innlegg ved lansering av Norsk Folkehjelps jubileumsbok. Stad: Oslo, Eldorado bokhandel 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 11.30: Utanriksminister Brende møter Pierre Krahenbuhl, ny leiar av UNRWA (FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktningar i Midtausten). Stad: UD. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Laurdag 29. november – måndag 1. desember
Utanriksminister Brende vitjar Myanmar og deltek saman med kongeparet på statsbesøk. Sjå eigen priv. til red. Stad: Yangon, Myanmar 

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022

Statsråd Vidar Helgesen

Mandag 24. november
Kl. 12.30: Statsråd Helgesen deltek på seminar om den indre marknaden, i regi av Nærings- og fiskeridepartementet og NHO. Stad: NHO, Majorstuen. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Tysdag 25. november
Statsråd Helgesen deltek i debatten i Stortinget om europapolitikken.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536 

Fredag 29. november
Statsråd Helgesen besøkjer Riga, for politiske møte med det påtroppande, latviske formannskapet i EU.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536 

Søndag 30. november
Kl. 13.30: Statsråd Helgesen deltek på Nei til EUs landsmøte. Stad: Hotell Bristol, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Statssekretær Bård Glad Pedersen  

Måndag 24. november
Kl. 13.45: Statssekretær Pedersen møter baronesse Joyce Anelay, statssekretær i britisk UD. Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Tysdag 25. – onsdag 26. november
Statssekretær Pedersen har møte med representantar for internasjonale organisasjonar i Genève (UNHCR, OHCHR mfl.). Stad: Genève 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Hans Brattskar  

Tysdag 25. november
Kl.13.00: Statssekretær Brattskar møter Greenpeace om Energy+. Stad: UD. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 15.00: Statssekretær Brattskar møter FNs utsending til AU (Den afrikanske union), Haile Menkerios. Stad: Oslo (UD) 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 26. november
Kl. 10.00: Statssekretær Brattskar deltek på ein konferanse i regi av Norges landsråd for barne- og ungdomsorganisasjonar og UN-Habitat (Asker-konferansen). Stad: Scandic hotell, Asker 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 27. november
Kl. 09.00: Statssekretær Brattskar held ei innleiing på OECDs lansering av 2014-utgåven av "The Social Institutions and Gender Index". Stad: Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 14.30 Statssekretær Brattskar held eit innlegg på eit arrangement i regi av Avfall Norge. Stad: Øvre Vollgate 6, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 28. november
Statssekretær Brattskar deltek på eit ministermøte om migrasjon, "Ministerial Meeting of the EU-Horn of Africa Migration Route Initiative". Stad: Roma 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Morten Høglund  

Tysdag 25. november
Kl. 12.30: Statssekretær Høglund er vert for ein lunsj for ambassadørar frå Asean-landa. Stad: Oslo. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 26. november
Kl. 09.00: Statssekretær Høglund har møte med Oslo Medtech. Stad: Oslo, Forskningsparken 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Ingvild Næss Stub 

Tysdag 25. november
Kl. 10.00: Statssekretær Stub deltek på avslutningskonferansen for "Fond for anstendig arbeid og trepartsarbeid". Stad: KS, Haakon VIIs gate 9, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 14.30: Statssekretær Stub deltek i ein debatt om vald mot kvinner. Debatten er eit samarbeid mellom Care og Rød Knapp-kampanjen i anledning den internasjonale dagen for avskaffing av vald mot kvinner. Stad: Gamle Logen, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 26. november
Kl. 08.00: Statssekretær Stub deltek på eit frukostmøte om "Europa i krise". Arrangør er Civita. Stad: Café Christiania, Nedre Vollgate 19, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 27. november
Statssekretær Stub møter statssekretær Peter Javorcik i det slovakiske utanriksdepartementet og deltek på ein konferanse om menneskerettar. Stad: Bratislava. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 28. november
Kl. 10.00: Statssekretær Stub deltek på lanseringa av informasjonssider om EU/EØS for unge. Stad: KS, Haakon VIIs gate 9, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen