Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 3

Priv. til red.

Dette innhaldet er meir enn 6 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 3, 2015.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 12. januar
Kl. 09.00: Utanriksminister Brende møter Stortingets europarådsdelegasjon. Stad: Oslo (Stortinget) 

Pressekontakt: Pressevakta UD. 23 95 00 02 

Kl. 10.30: Utanriksminister Brende møter sivilsamfunnsorganisasjonar i samband med femårsdagen for jordskjelvet på Haiti. Stad: Oslo (UD) 

Pressekontakt: Astrid Sehl, 922 84 752 

Kl. 11.00: Utanriksminister Brende møter Gry Larsen, ny generalsekretær i Care. Stad: Oslo (UD) 

Pressekontakt: Pressevakta UD. 23 95 00 02 

Tysdag 13. januar
Kl. 08.00: Utanriksminister Brende innleier på frukostmøte i regi av tankesmia Civita. Stad: Oslo (Café Christiania) 

Pressekontakt: Pressevakta UD. 23 95 00 02 

Kl. 10.00: Utanriksminister Brende deltek i ein debatt om meldinga til Stortinget om utdanning for utvikling og svarer på ein interpellasjon frå representanten Rasmus Hansson. Stad: Oslo (Stortinget) 

Pressekontakt: Pressevakta UD. 23 95 00 02 

Kl. 15.30: Utanriksminister Brende møter representantar for Flyktninghjelpa, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Røde Kors. Stad: Oslo (UD) 

Pressekontakt: Pressevakta UD. 23 95 00 02 

Onsdag 14. januar
Kl. 19.00: Utanriksminister Brende møter Slovakias utanriksminister, Miroslav Lajčák. Stad: Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD. 23 95 00 02 

Fredag 16. januar
Kl. 11.00: Utanriksminister Brende møter representantar frå norske frivillige organisasjonar, næringsliv og akademia om verdas humanitære toppmøte. Stad: Oslo (UD) 

Pressekontakt: Astrid Sehl, 922 84 752 

Kl. 12.30: Utanriksminister Brende møter Liechtensteins utanriksminister, Aurelia Frick. Stad: Oslo. 

Pressekontakt: Pressevakta UD. 23 95 00 02 

Kl. 14.30: Utanriksminister Brende møter administrerande direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen. Stad: Oslo (UD) 

Pressekontakt: Pressevakta UD. 23 95 00 02 

Kl. 19.30: Utanriksminister Brende deltek på regjeringas nyttårsmiddag. Stad: Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD. 23 95 00 02 

Søndag 18. januar
Utanriksminister Brende deltar på Høgres felleskonferanse 2015. Stad: Oslo 

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Ingrid Skjøtskift, 951 98 726

Statsråd Vidar Helgesen

Måndag 12. januar
Statsråd Helgesen deltar på Solamøtet 2015 i regi av NHO i Rogaland, der han skal halde innlegg om Europa i endring. Stad: Sola Strand Hotel, Sola.

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Benedicte Staalesen, 468 11 754. 

Onsdag 14. januar
Statsråd Helgesen deltar på konferansen «Eit kunnskapsbasert Norden» i Stockholm i regi av Norsk-svensk handelskammer. Helgesen skal også ha fleire bilaterale samtalar, mellom anna med utanriksminister Margot Wallström og minister for strategi- og framtidsspørsmål, samt nordisk samarbeid, Kristina Persson.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536 

Torsdag 15. januar
Kl. 08.15: Statsråd Helgesen har møte med Slovakias utanriksminister, Miroslav Lajčák. Stad: Statsministerens kontor.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536 

Fredag 16. januar
Statsråd Helgesen har møte med utanriksminister Aurelia Frick frå Liechtenstein. Stad: UD.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536 

Laurdag 17. januar
Kl. 11-13: Statsråd Helgesen deltar på Europakonferansen i Høgre. Stad: Høgres Hus, Oslo.

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Benedicte Staalesen, 468 11 754. 

Søndag 18. januar
Statsråd Helgesen deltar på Felleskonferansen i Høgre. Stad: Radisson Blu Scandinavia.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Tysdag 13. januar
Kl. 12.00: Statssekretær Pedersen deltek på første møte for utvalet som skal evaluere den norske innsatsen i Afghanistan. Eigen priv. til red. følgjer. Stad: Oslo (FD) 

Pressekontakt: Pressevakta UD. 23 95 00 02 

Statssekretær Hans Brattskar

Måndag 12. januar
Kl. 17.00: Statssekretær Brattskar deltek i ein paneldebatt om norsk utviklingspolitikk i regi av Utviklingsfondet. Stad: Oslo (Litteraturhuset) 

Pressekontakt: Pressevakta UD. 23 95 00 02 

Tysdag 13. januar
Kl. 10.00: Statssekretær Brattskar og statssekretær Laila Bokhari, SMK, møter representantar for norske sivilsamfunnsorganisasjonar. Stad: Oslo (UD) 

Pressekontakt: Pressevakta UD. 23 95 00 02 

Kl. 11.30: Statssekretær Brattskar møter Sindiso Ngwenya, generalsekretær i organisasjonen Coaches and Mentors of South Africa (Comensa). Stad: Oslo (UD) 

Pressekontakt: Pressevakta UD. 23 95 00 02 

Statssekretær Morten Høglund  

Tysdag 13. januar
Kl. 13.00: Statssekretær Høglund innleiar på eit seminar hos Rederiforbundet om den globale handelspolitikken. Stad: Oslo (Rådhusgaten 25)

Pressekontakt: Pressevakta UD. 23 95 00 02

Statssekretær Ingvild Næss Stub 

Måndag 12. januar
Kl. 10.30: Statssekretær Stub deltek på møte om Europa og det latviske EU-formannskapet. Arrangør er Europabevegelsen. Stad: Litteraturhuset, Oslo 

 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Kl. 17.00: Statssekretær Stub deltek på opning av fotoutstillinga ‘Sea Change: Det nye Europa’. Stad: Litteraturhuset, Oslo 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536